. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania Zapraszamy do obejrzenia galerii z 5. K?odzkiej Lekcji ?piewania   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-02-21 09:11:19   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15    zobacz spis 

Konkurs GRA O K?ODZKO
Konkurs GRA O K?ODZKO Urz?d Miasta K?odzka i K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w konkursie pod nazw?:

GRA O K?ODZKO

Natura i przesz?o?? sprawi?y, ?e Ziemia K?odzka jest dla jej mieszka?cw Ma?? Ojczyzn?, dlatego pragniemy uczniw szk? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego subregionu oraz inne osoby utalentowane plastycznie, manualnie i informatycznie w szczeglny sposb zach?ci? do tworzenia gier planszowych i komputerowych, ktrych akcja rozgrywa si? w K?odzku i na Ziemi K?odzkiej. Mile widziane jest wsplne tworzenie przez dzieci i doros?ych lub przez grupy m?odzie?owe. Twrzmy gry, w ktre sami by?my chcieli zagra?!
Termin sk?adania prac mija: 17 listopada 2004 roku o godz. 17.00.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z opisem konkursu ::
Dodane: 2004-09-23 18:05:06   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne
Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y (administrator programu) og?asza rozpocz?cie programu dotacyjnego Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci „Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne”.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych wyrwnywaniu szans edukacyjnych m?odzie?y z terenw wiejskich i miast do 20 000 mieszka?cw. W ramach programu organizacje pozarz?dowe, placwki o?wiatowe oraz grupy nieformalne (rwnie? tworzone przez m?odzie?) mog? ubiega? si? o dofinansowanie projektw adresowanych do uczniw gimnazjw i szk? ?rednich.
Maksymalna kwota, o ktr? mo?na ubiega? si? to 8 000 z?.
Termin sk?adania wnioskw: do 15 pa?dziernika 2004 r. na dzia?ania rozpoczynaj?ce si? nie wcze?niej ni? 15 grudnia 2004 r. i trwaj?c nie d?u?ej ni? do 31 maja 2005 r.   czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD z Zasadami konkursu grantowego :: :: pobierz plik MS WORD z wnioskiem o dotacj? ::
Dodane: 2004-09-12 17:30:59   Autor: Wiktor Krokodyl.

XVIII Rajd Spadaj?cego Li?cia
XVIII Rajd Spadaj?cego Li?cia K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszaj? na XVIII Rajd Spadaj?cego Li?cia pod has?em:
„Lepiej w grach wyt??a? nogi - ni? popada? w paskudne na?ogi”.

Rajd rozpocznie si? dnia 25 wrze?nia (sobota) 2004 roku o godz. 9.20 na stacji PKP w Mi?dzylesiu a zako?czy o godz. 17.20 na stacji PKP w Domaszkowie.

Trasa XVIII Rajdu Spadaj?cego Li?cia b?dzie wiod?a Grami Bystrzyckimi
z Mi?dzylesia przez Lesic?, R?ank? do Domaszkowa.   czytaj wiecej...
Dodane: 2004-09-12 16:57:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

Konkurs: Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej
Konkurs: Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi  K?odzkiej K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe zaprasza do wzi?cia udzia?u w IX dolno?l?skim konkursie plastycznym pod has?em Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej.
Konkurs ma charakter dolno?l?ski, do wzi?cia udzia?u w nim zapraszamy nauczycieli i m?odzie? z wszystkich miejscowo?ci naszego wojewdztwa.
Prace w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2004 r. do godz. 15.00 prosimy sk?ada? na adres K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2004-09-11 19:41:20   Autor: Wiktor Krokodyl.

Start strony K?odzkiego Towarzytwa O?wiatowego
Start strony K?odzkiego Towarzytwa O?wiatowego W dniu dzisiejszym startuje strona K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego, ktra mamy nadziej? dostarczy Wam wszelkich potrzebnych informacji na temat dzia?ania towarzystwa.
Serwis b?dzie rozbudowywany o nowe elementy oraz aktualizowany o brakuj?ce informacje.
Projekt strony i programowanie systemu serwisu wykona?: Wiktor Krokodyl - www.kro.prv.pl.
Dodane: 2004-09-08 01:29:00   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .