. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Zapraszamy do obejrzenia galerii z 5. Kウodzkiej Lekcji ヲpiewania   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-02-21 09:11:19   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki Protokウ obrad jury konkursu
"Czarodziejka Glacella i jej dzieci"
Kウodzko 2009

Dnia 14 kwietnia 2009 roku jury powoウane przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, organizatora Dolnoカlアskiego Konkursu Literackiego "Czarodziejka Glacella i jej dzieci", po wnikliwym przeczytaniu i dogウ鹵nym zanalizowaniu 211 prac nadesウanych na konkurs postanowiウo przyzna nast麪ujアce nagrody...   czytaj wiecej... :: pobierz plik Microsoft Word z protokoウem :: :: pobierz plik PDF z protokoウem ::
Dodane: 2009-04-28 14:30:25   Autor: Wiktor Krokodyl.

ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego w stolicy Hrabstwa Kウodzkiego
ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego w stolicy Hrabstwa Kウodzkiego Zapraszamy wszystkich do stolicy Hrabstwa Kウodzkiego na wielkア imprez plenerowア, podczas ktrej
przy ul. Daszyskiego oraz na przylegウych parkingach, w Parku Sybirakw i Parku Przyjaシni, na terenie Szkoウy Spoウecznej, na kanale Mウynwka, na moカcie gotyckim oraz w ogrodach oo. franciszkanw znajdziecie mnstwo atrakcji!!!   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z programem ::
Dodane: 2009-04-07 12:24:32   Autor: Wiktor Krokodyl.

X Rajd Primaaprilsowy
X Rajd Primaaprilsowy Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszajア na
X Rajd Primaaprilsowy
pod hasウem: "Na wiosn szukamy zウota w Zウotym Stoku"
ktry rozpocznie si dnia 04 kwietnia (sobota) 2009 roku
o godz. 8.30 na Rynku Gウwnym w Lアdku Zdroju
a zakoczy okoウo godz. 18.00 w zabytkowej kopalni zウota w Zウotym Stoku   czytaj wiecej...
Dodane: 2009-02-20 21:21:18   Autor: Wiktor Krokodyl.

Festiwal Mウodego Odkrywcy
Festiwal Mウodego Odkrywcy Dnia 11 lutego 2009 r od godz. 9.00 do 14.00 w Gimnazjum nr 6 przy ul. Powstacw ヲlアskich 19 w Opolu odb鹽zie si Festiwal Mウodego Odkrywcy, podczas ktrego kaソdy przybyウy b鹽zie mgウ osobiカcie wykona ponad 60 eksperymentw z fizyki, chemii, biologi, geografii, ekologii i matematyki.
Zapraszamy na Festiwal uczniw klas 6 szkウ podstawowych oraz uczniw klas 1 gimnazjw Opolszczyzny i Dolnego ヲlアska.
Zapisy: tel. (077) 454 50 87

 grafika
Dodane: 2009-01-30 20:25:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2009"
Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy ogウasza Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2009" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoカci na wyrwnywanie szans na dobry start w dorosウe ソycie mウodzieソy z terenw wiejskich i maウych miast do 20 000 mieszkacw.

O dotacje do 50 000 zウ na projekty rozpoczynajアce si nie wczeカniej niソ 1 czerwca 2009 r. i trwajアce nie dウuソej niソ do 30 listopada 2010 r. mogア ubiega si organizacje pozarzアdowe (zarejestrowane w formie stowarzysze i fundacji) z terenw wiejskich i maウych miast do 20 000 mieszkacw.

Termin skウadania wnioskw upウywa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdujア si na stronie:
www.rownacszanse.pl
Dodane: 2009-01-30 20:20:40   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKAッ NAM SWモJ 1%
PRZEKAッ  NAM  SWモJ  1% 1% podatku naleソnego wynikajアcy z zeznania rocznego PIT moソna przekaza na rzecz organizacji poソytku publicznego, dziaウajアcej w oparciu o ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaウalnoカci poソytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pシn. zm.).

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si na kocu kaソdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazujア wi鹹 w tym roku rwnieソ podatnicy podatku liniowego, ryczaウtowcy oraz podatnicy grajアcy na gieウdzie. Nie moソna przekaza 1% karty podatkowej. Wniosek taki moソna rwnieソ zウoソy na piカmie, w postaci odr鹵nego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza nazw i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego).

Nie moソna pomyli si w nazwie czy numerze KRS, naleソy dokウadnie przepisa jア z ministerialnego wykazu. Pomyウka oznacza nie zウoソenie wniosku. Przy oczywistych omyウkach w nazwie urz鹽y skarbowe b鹽ア zapewne odpoznawa nazwy organizacji, albo wzywa do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansw). Mogア jednak tego nie zrobi. Pomyウka w numerze KRS moソe prowadzi do wskazania zupeウnie innej organizacji. Tutaj wi鹹 naleソy by absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest zウoソenie zeznania w terminie. Zeznania zウoソone po terminie nie dajア prawa przekazania 1%, nawet jeソeli wniosek zostaウ odr鹵nie zウoソony wczeカniej.


Dane 1% KTO
Nazwa: Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego): 0000092490
Dodane: 2009-01-28 16:10:11   Autor: Wiktor Krokodyl.

Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w dolnoカlアskim konkursie literackim pod hasウem:
Czarodziejka Glacella i jej dzieci
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty oraz Starosty Kウodzkiego   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2009-01-26 11:30:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

V Forum - okrアgウy stウ oカwiatowy
V Forum - okrアgウy stウ oカwiatowy 10 grudnia 2008 w Liceum nr XIV we Wrocウawiu spotkali si aktywni ludzie zainteresowani stanem polskiej edukacji. Szeカciogodzinne spotkanie...   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-12-15 12:03:44   Autor: Mietek Kowalcze.

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse
Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse Urzアd Miasta Wrocウaw,
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy,
Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoカci


zapraszajア na

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse

 grafika   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-11-25 13:01:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

XXII Rajd Spadajアcego Liカcia
XXII Rajd Spadajアcego Liカcia Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszajア na


XXII Rajd Spadajアcego Liカcia
pod hasウem:
"Lepiej w grach wytソa nogi - niソ popada w paskudne naウogi",


ktry rozpocznie si dnia 4 paシdziernika (sobota) 2008 roku
o godz. 10.00 na stacji PKP w Kulinie Kウodzkim (trasa kolejowa na Kudow Zdrj)
(dogodny dojazd PKP z Wrocウawia o godz. 6.35, ze Strzelina o godz. 7.08, z Kウodzka Gウ. o godz. 8.20,) a zakoczy o godz. 17.00 na p黎li autobusowej PKS w Kudowie Zdroju.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-08-29 22:54:07   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .