. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw Od kilkunastu lat na Rynku w Krakowie 11 listopada spotkajア si
ludzie, by pod muzycznym dowdztwem kabaretu "Loch Camelot" wsplnie
カpiewa patriotyczne pieカni legionowe.   czytaj wiecej...
Dodane: 2013-10-12 12:46:23   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13   14  15  »»   zobacz spis 

Konkursu plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
Konkursu plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w X dolnoカlアskim konkursie plastycznym pod hasウem:
Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu

Konkurs ma charakter wojewdzki, do wzi鹹ia udziaウu w nim zapraszamy nauczycieli i mウodzieソ z wszystkich miejscowoカci naszego regionu.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2005-08-25 19:12:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadajアcego Liカcia
XIX Rajd Spadajアcego Liカcia Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
Bractwo Flanelowe Koszuli klub-net,
Zespウ Szkウ Spoウecznych w Kウodzku
zapraszajア na
XIX Rajd Spadajアcego Liカcia
"Lepiej w Grach wytソa nogi niソ popada w paskudne naウogi".

Spotykamy si 1 paシdziernika 2005 r. o godz. 9.00 na stacji w Polanicy Zdroju, by po przejカciu 19 km kraw鹽ziア Gr Bystrzyckich (Polanica Zdrj - Sokoウwka - Huta Zalesie - Stara Bystrzyca - Bystrzyca Kウodzka) dotrze przed godz. 19.00 na stacj PKP w Bystrzycy Kウodzkiej.
Dodane: 2005-08-02 16:17:23   Autor: Wiktor Krokodyl.

Aktualizacja dziaウu WYDAWNICTWA
Aktualizacja dziaウu WYDAWNICTWA Aktualizacja dziaウu WYDAWNICTWA:
Inne publikacje ksiアソkowe:
Spacer po Kウodzku, Rymowanki maウej Anki, Spaziergang durch Glatz, ヲpiewajmy Panu.

Wydawnictwa akcedensowe:
Karty do gry - Ziemia Kウodzka, Kalendarz AQUA LIFE FREE, Reprodukcje nagrodzonych prac plastycznych.

Plakaty:
6 Cygaski Rajd Primaaprilisowy
III FESTIWAL M」ODEGO ODKRYWCY
19 Rajd Spadajアcego Liカcia
ZIEMIA K」ODZKA - kraina pi麑nych krajobrazw   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-08-01 21:54:19   Autor: Wiktor Krokodyl.

WAKACJE Z PRZYROD。 2005 - ODWO」ANE!
WAKACJE  Z  PRZYROD。 2005 - ODWO」ANE! Z przykroカciア zawiadamiamy, ソe planowane na lipiec WAKACJE Z PRZYROD。 2005 zostajア odwoウane z przyczyn niezaleソnych od Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
Dodane: 2005-06-27 22:24:31   Autor: Wiktor Krokodyl.

WAKACJE Z PRZYROD。 2005
WAKACJE  Z  PRZYROD。 2005 Urzアd Miasta Kウodzka
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
bfk klub-net
jednak zapraszajア, takソe i w tym roku na WAKACJE Z PRZYROD。

Od 1 do 11 lipca (od piアtku do poniedziaウku) codziennie o 8.00 rano wyruszamy sprzed siedziby KTO przy ul. Daszyskiego 12 na turystyczny szlak...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-06-16 21:20:34   Autor: Wiktor Krokodyl.

WYNIKI KONKURSU: Rwna Szanse 2005 - Maウe Granty Regionalne
WYNIKI KONKURSU: Rwna Szanse 2005 -  Maウe Granty Regionalne ZNANE S。 JUッ WYNIKI KONKURSU!
Na posiedzeniu komisji w programie "Rwna Szanse 2005 - Maウe Granty Regionalne" zostaウy przyznane 34 dotacje.
Szczegウowy spis nagrodzonych projektw znajduje si w dziale projekty - RモWNAニ SZANSE.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-06-11 19:58:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRACE JURY KONKURSU: RモWNAニ SZANSE - MA」E GRANTY REGIONALNE 2005
PRACE JURY KONKURSU: RモWNAニ SZANSE - MA」E GRANTY REGIONALNE 2005 1 czerwca 2005 r. rozpoczyna prace Komisja Konkursowa programu "RモWNAニ SZANSE - MA」E GRANTY REGIONALNE 2005".
Rozstrzygni鹹ie i ogウoszenie wynikw konkursu po 5 czerwca 2005 r.
Dodane: 2005-05-27 14:50:14   Autor: Wiktor Krokodyl.

SPOTKANIE Z PIOSENK。 NA SZLAKU
SPOTKANIE Z PIOSENK。 NA SZLAKU Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe i Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
zapraszajア 11 czerwca 2005 roku na

SPOTKANIE Z PIOSENK。 NA SZLAKU

A spotykamy si na Ziemi Kウodzkiej - w Bielicach (50 km na SE od Kウodzka) na ostatnim przystanku autobusowym - dalej si juソ nie pojedzie, skアd wyruszymy na 8-kilometrowア w鹽rwk Grami Bialskimi.
Po dotarciu do Bolesウawowa czeka na nas b鹽ア:
ognisko, gorアca zupa i herbata, kieウbaski i chlebek, okolicznoカciowy znaczek
oraz specjalna terenowa scena muzyczna z nagウoカnieniem.
Przez kolejne trzy godziny b鹽ziemy wsplnie カpiewa turystyczne piosenki i uczestniczy w muzyczno-turystycznych grach i zabawach.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-05-15 19:14:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKAッ NAM SWモJ 1%
PRZEKAッ  NAM  SWモJ  1% Kaソdy podatnik moソe przekaza 1% swojego podatku za 2004 r. od dochodw osobistych dla organizacji obywatelskich. Status organizacji poソytku publicznego od ubiegウego roku ma Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
ktre jest organem prowadzアcym naszア szkoウ.

Aby przekaza nam 1% od wyliczonego rocznego podatku naleソy:
I.
Ustali wysokoカ podatku naleソnego za miniony rok podatkowy (w PIT-ach).
II.
Wpウaci w terminie zウoソenia zeznania czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r. na rzecz KTO odpowiedniア kwot, przy czym kwota ta nie moソe by wi麑sza od 1% podatku naleソnego.
III.
Zadba, by wpウata zostaウa dokonana na rachunek bankowy KTO
Bank Zachodni o/Kウodzko nr konta: 71 1090 2327 0000 0005 9400 4322

A ponadto zostaウa odpowiednio udokumentowana. Na dokumencie wpウaty muszア by przynajmniej: imi i nazwisko oraz adres wpウacajアcego, kwota dokonanej wpウaty, nazwa organizacji, na rzecz ktrej dokonano wpウaty.
IV.
Wykaza pomniejszenie podatku z tytuウu wpウaty, pami黎ajアc, ソe przy obliczaniu kwoty pomniejszenia pomija si kocwki wyraソone w groszach - PIT 37, czカ G, punkt 111.
Pami黎ajmy, ソe jest to dodatkowa forma dofinansowania szkoウy.

Zach詢y rodzin i znajomych !
Dodane: 2005-04-22 16:40:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

III FESTIWAL M」ODEGO ODKRYWCY
III FESTIWAL M」ODEGO ODKRYWCY   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-04-20 18:40:43   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . |roda - 23 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .