. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie Zapraszamy do obejrzenia galerii z Wieczoru artystycznego - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie.   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-07 23:17:01   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13   14  15  »»   zobacz spis 

Konkursu plastyczny: Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw
Konkursu plastyczny: Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
zaprasza do wzi?cia udzia?u w X dolno?l?skim konkursie plastycznym pod has?em:
Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw
pod patronatem Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty we Wroc?awiu

Konkurs ma charakter wojewdzki, do wzi?cia udzia?u w nim zapraszamy nauczycieli i m?odzie? z wszystkich miejscowo?ci naszego regionu.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2005-08-25 19:12:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia
XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe,
Bractwo Flanelowe Koszuli klub-net,
Zesp? Szk? Spo?ecznych w K?odzku
zapraszaj? na
XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia
"Lepiej w Grach wyt??a? nogi ni? popada? w paskudne na?ogi".

Spotykamy si? 1 pa?dziernika 2005 r. o godz. 9.00 na stacji w Polanicy Zdroju, by po przej?ciu 19 km kraw?dzi? Gr Bystrzyckich (Polanica Zdrj - Soko?wka - Huta Zalesie - Stara Bystrzyca - Bystrzyca K?odzka) dotrze? przed godz. 19.00 na stacj? PKP w Bystrzycy K?odzkiej.
Dodane: 2005-08-02 16:17:23   Autor: Wiktor Krokodyl.

Aktualizacja dzia?u WYDAWNICTWA
Aktualizacja dzia?u WYDAWNICTWA Aktualizacja dzia?u WYDAWNICTWA:
Inne publikacje ksi??kowe:
Spacer po K?odzku, Rymowanki ma?ej Anki, Spaziergang durch Glatz, ?piewajmy Panu.

Wydawnictwa akcedensowe:
Karty do gry - Ziemia K?odzka, Kalendarz AQUA LIFE FREE, Reprodukcje nagrodzonych prac plastycznych.

Plakaty:
6 Cyga?ski Rajd Primaaprilisowy
III FESTIWAL M?ODEGO ODKRYWCY
19 Rajd Spadaj?cego Li?cia
ZIEMIA K?ODZKA - kraina pi?knych krajobrazw   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-08-01 21:54:19   Autor: Wiktor Krokodyl.

WAKACJE Z PRZYROD? 2005 - ODWO?ANE!
WAKACJE  Z  PRZYROD? 2005 - ODWO?ANE! Z przykro?ci? zawiadamiamy, ?e planowane na lipiec WAKACJE Z PRZYROD? 2005 zostaj? odwo?ane z przyczyn niezale?nych od K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.
Dodane: 2005-06-27 22:24:31   Autor: Wiktor Krokodyl.

WAKACJE Z PRZYROD? 2005
WAKACJE  Z  PRZYROD? 2005 Urz?d Miasta K?odzka
K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
bfk klub-net
jednak zapraszaj?, tak?e i w tym roku na WAKACJE Z PRZYROD?

Od 1 do 11 lipca (od pi?tku do poniedzia?ku) codziennie o 8.00 rano wyruszamy sprzed siedziby KTO przy ul. Daszy?skiego 12 na turystyczny szlak...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-06-16 21:20:34   Autor: Wiktor Krokodyl.

WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne
WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2005 -  Ma?e Granty Regionalne ZNANE S? JU? WYNIKI KONKURSU!
Na posiedzeniu komisji w programie "Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne" zosta?y przyznane 34 dotacje.
Szczeg?owy spis nagrodzonych projektw znajduje si? w dziale projekty - RモWNA? SZANSE.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-06-11 19:58:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRACE JURY KONKURSU: RモWNA? SZANSE - MA?E GRANTY REGIONALNE 2005
PRACE JURY KONKURSU: RモWNA? SZANSE - MA?E GRANTY REGIONALNE 2005 1 czerwca 2005 r. rozpoczyna prace Komisja Konkursowa programu "RモWNA? SZANSE - MA?E GRANTY REGIONALNE 2005".
Rozstrzygni?cie i og?oszenie wynikw konkursu po 5 czerwca 2005 r.
Dodane: 2005-05-27 14:50:14   Autor: Wiktor Krokodyl.

SPOTKANIE Z PIOSENK? NA SZLAKU
SPOTKANIE Z PIOSENK? NA SZLAKU K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe i Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
zapraszaj? 11 czerwca 2005 roku na

SPOTKANIE Z PIOSENK? NA SZLAKU

A spotykamy si? na Ziemi K?odzkiej - w Bielicach (50 km na SE od K?odzka) na ostatnim przystanku autobusowym - dalej si? ju? nie pojedzie, sk?d wyruszymy na 8-kilometrow? w?drwk? Grami Bialskimi.
Po dotarciu do Boles?awowa czeka? na nas b?d?:
ognisko, gor?ca zupa i herbata, kie?baski i chlebek, okoliczno?ciowy znaczek
oraz specjalna terenowa scena muzyczna z nag?o?nieniem.
Przez kolejne trzy godziny b?dziemy wsplnie ?piewa? turystyczne piosenki i uczestniczy? w muzyczno-turystycznych grach i zabawach.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-05-15 19:14:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKA? NAM SWモJ 1%
PRZEKA?  NAM  SWモJ  1% Ka?dy podatnik mo?e przekaza? 1% swojego podatku za 2004 r. od dochodw osobistych dla organizacji obywatelskich. Status organizacji po?ytku publicznego od ubieg?ego roku ma K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe,
ktre jest organem prowadz?cym nasz? szko??.

Aby przekaza? nam 1% od wyliczonego rocznego podatku nale?y:
I.
Ustali? wysoko?? podatku nale?nego za miniony rok podatkowy (w PIT-ach).
II.
Wp?aci? w terminie z?o?enia zeznania czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r. na rzecz KTO odpowiedni? kwot?, przy czym kwota ta nie mo?e by? wi?ksza od 1% podatku nale?nego.
III.
Zadba?, by wp?ata zosta?a dokonana na rachunek bankowy KTO
Bank Zachodni o/K?odzko nr konta: 71 1090 2327 0000 0005 9400 4322

A ponadto zosta?a odpowiednio udokumentowana. Na dokumencie wp?aty musz? by? przynajmniej: imi? i nazwisko oraz adres wp?acaj?cego, kwota dokonanej wp?aty, nazwa organizacji, na rzecz ktrej dokonano wp?aty.
IV.
Wykaza? pomniejszenie podatku z tytu?u wp?aty, pami?taj?c, ?e przy obliczaniu kwoty pomniejszenia pomija si? ko?cwki wyra?one w groszach - PIT 37, cz??? G, punkt 111.
Pami?tajmy, ?e jest to dodatkowa forma dofinansowania szko?y.

Zach??my rodzin? i znajomych !
Dodane: 2005-04-22 16:40:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

III FESTIWAL M?ODEGO ODKRYWCY
III FESTIWAL M?ODEGO ODKRYWCY   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-04-20 18:40:43   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .