. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie Zapraszamy do obejrzenia galerii z Wieczoru artystycznego - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie.   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-07 23:17:01   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4   5   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Encyklopedia ju? kompletna
Encyklopedia ju? kompletna Od 25 listopada, czyli od spotkania autorw, wsp?pracownikw i przyjaci? w Muzeum Ziemi K?odzkiej Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej funkcjonuje jako dzie?o kompletne, zako?czone. Wieczr pomy?lany jako wydarzenie towarzyskie to po??czenie zabaw, rozmw, degustacji z interesuj?cym wyk?adem pani doktor Ma?gorzaty Ruchniewicz.   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-12-03 16:04:35   Autor: Wiktor Krokodyl.

Nowy TALAR K?ODZKI - Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej - JU? DO NABYCIA!
Nowy TALAR K?ODZKI - Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej - JU? DO NABYCIA! K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe z dum? prezentuje kolejny K?ODZKI TALAR!
Tym razem na awersie znalaz? si? pe?nik europejski (k?odzka r?a) i Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej!

Osoby zainteresowane nabyciem tego unikalnego okazu numizmatycznego   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-11-30 21:40:55   Autor: Wiktor Krokodyl.

Spotkanie z okazji wydania IV (ostatniego) tomu Popularnej Encyklopedii Ziemi K?odzkiej
Spotkanie z okazji wydania IV (ostatniego) tomu Popularnej Encyklopedii Ziemi K?odzkiej Zarz?d K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego
zaprasza na spotkanie
z okazji wydania 4 i zarazem ostatniego tomu
Popularnej Encyklopedii Ziemi K?odzkiej,
ktre odb?dzie si? 25 listopada 2011 (pi?tek) w godz. 17.00-19.00
w salach Muzeum Ziemi K?odzkiej w K?odzku
ul. ?ukasiewicza 4.

Na uczestnikw spotkania czeka? b?d? liczne niespodzianki i atrakcje,
ktrych mocno zazdro?ci? Im b?d? wszyscy mi?o?nicy Ziemi
K?odzkiej.
Dodane: 2011-11-20 12:53:13   Autor: Wiktor Krokodyl.

Z?OTO DLA WYTRWA?YCH - w?drwka Grami Z?otymi i warsztaty artystyczne
Z?OTO DLA WYTRWA?YCH - w?drwka Grami Z?otymi i warsztaty artystyczne Zapraszamy do ogl?dania galerii fotograficznej ze zorganizowanego przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe i Zabytkow? Kopalni? Z?ota w Z?otym Stoku: w?drwka Grami Z?otymi i jednodniowe warsztaty artystyczne w ramach projektu:
Z?OTO DLA WYTRWA?YCH.   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-10-22 15:03:32   Autor: Wiktor Krokodyl.

Z?OTO DLA WYTRWA?YCH - w?drwka Grami Z?otymi i warsztaty artystyczne
Z?OTO DLA WYTRWA?YCH - w?drwka Grami Z?otymi i warsztaty artystyczne K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Zabytkowa Kopalnia Z?ota w Z?otym Stoku
zapraszaj? na
w?drwk? Grami Z?otymi i jednodniowe warsztaty artystyczne
w ramach projektu:

Z?OTO DLA WYTRWA?YCH   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-08-30 20:36:39   Autor: Wiktor Krokodyl.

Sprawozdania merytoryczne KTO za rok 2010
Sprawozdania merytoryczne KTO za rok 2010 K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe udost?pnia do wgl?du sprawozdania za rok 2010: Sprawozdanie merytoryczne, Bilans aktywa, Bilans pasywa, Informacje dodatkowe, Rachunek zyskw i strat.   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-03-12 11:21:52   Autor: Wiktor Krokodyl.

Nowy Statut KTO
Nowy Statut KTO 8 marca 2011 roku nast?pi?y zmiany w Statucie K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego.
Zapraszamy do zapoznania si? z nowymi zapisami.   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-03-08 15:40:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

Zapraszamy do czytania "Ksi?gi Pikotki"
Zapraszamy do czytania Zapraszamy do czytania "Ksi?gi Pikotki" kolejnej wydanej przez KTO ksi??ki z bajkowej serii ?ady Ponikowskiej i Marty Zilbert. Czarodziejskie koty znowu wyruszaj? na wypraw?, odwiedzaj?c Trzebieszowice, Szczeliniec, O?drzychowice, Jaskini? Nied?wiedzi?, Gorzanw i Z?oty Stok. Prze?ywaj? mnstwo przygd i z pomoc? nowych przyjaci? pokonaj? z?ego trolla, ktry opanowa? ich miasto. Bajki ukaza?y si? dzi?ki wsparciu Urz?du Marsza?kowskiego Wojewdztwa Dolno?l?skiego. "Ksi?ga Pikotki" oraz poprzedni tom bajek o Ziemi K?odzkiej "Labirynt Konwalii" mo?na zamwi? w naszej ksi?garni internetowej: http://kto.otwarte24.pl   czytaj wiecej...
Dodane: 2011-01-12 15:40:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

Spotkanie promocyjne: Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej - tom III
Spotkanie promocyjne: Popularna Encyklopedia Ziemi K?odzkiej - tom III Ju? w sobot? 18 grudnia 2010 o godzinie 15:00 w Pubie "Przy M?ynie" w K?odzku odb?dzie si? spotkanie promuj?ce trzeci tom "Popularnej Encyklopedia Ziemi K?odzkiej".
Ta wyj?tkowa publikacja to dzie?o ponad 30 autorw i wsp?pracownikw K?odzkiego Towarzystwa O?wiatowego. Tom III obejmuje has?a od N do S. Zawiera podstawowe wiadomo?ci o naszym regionie, gromadz?ce w jednym wydawnictwie "niezb?dnik" informacji. Jego celem jest rwnie? inspirowanie PT Czytelnikw do pog??biania wiedzy o sprawach k?odzkiej ma?ej ojczyzny w wielu dziedzinach.
W trakcie spotkania b?dzie mo?na naby? trzeci tom bardzo popularnej w?rd czytelnikw publikacji i zdoby? liczne autografy autorw dzie?a wydawanego przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe.

Serdecznie zapraszamy!

18.12.2010 - 15:00
Pub Przy M?ynie
ul. Ko?ciuszki 1, K?odzko
Dodane: 2010-12-16 20:05:03   Autor: Wiktor Krokodyl.

Fina? projektu "Korzenie"
Fina? projektu W ?rod? 27 pa?dziernika 2010 o 12. 00 w Sali Starostwa Powiatowego w K?odzku zamkniemy projekt pn. Trzydziestolecie "Solidarno?ci" na Ziemi K?odzkiej. B?dzie to uroczyste spotkanie z autorami ksi??ki, ktra powsta?a jako efekt ca?ego przedsi?wzi?cia. Warto zaznaczy?, ?e autorami s? osoby, ktre przed 30 laty w??czy?y si? aktywnie w tworzenie Zwi?zku na Ziemi K?odzkiej, a teraz zgodzi?y si? udzieli? wywiadw redaktorom KTO. Ca?o?? wydawnictwa to 34 wywiady. Zapraszamy!
Dodane: 2010-10-25 10:06:43   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .