. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
pod honorowym patronatem Kazimierza Kimso
Przewodniczアcego NSZZ Solidarnoカ Region Dolny ヲlアsk


13 lutego 2014 roku godz. 16.00

Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku

Kto byウ kiedyカ 3 maja, 6 sierpnia lub11 listopada w Krakowie, ten wie, ソe w tym krlewskim mieカcie カwi黎a narodowe obchodzone sア na wesoウo, ze カpiewami   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-10 11:16:10   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki Protokウ obrad jury konkursu
"Czarodziejka Glacella i jej dzieci"
Kウodzko 2009

Dnia 14 kwietnia 2009 roku jury powoウane przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, organizatora Dolnoカlアskiego Konkursu Literackiego "Czarodziejka Glacella i jej dzieci", po wnikliwym przeczytaniu i dogウ鹵nym zanalizowaniu 211 prac nadesウanych na konkurs postanowiウo przyzna nast麪ujアce nagrody...   czytaj wiecej... :: pobierz plik Microsoft Word z protokoウem :: :: pobierz plik PDF z protokoウem ::
Dodane: 2009-04-28 14:30:25   Autor: Wiktor Krokodyl.

ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego w stolicy Hrabstwa Kウodzkiego
ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego w stolicy Hrabstwa Kウodzkiego Zapraszamy wszystkich do stolicy Hrabstwa Kウodzkiego na wielkア imprez plenerowア, podczas ktrej
przy ul. Daszyskiego oraz na przylegウych parkingach, w Parku Sybirakw i Parku Przyjaシni, na terenie Szkoウy Spoウecznej, na kanale Mウynwka, na moカcie gotyckim oraz w ogrodach oo. franciszkanw znajdziecie mnstwo atrakcji!!!   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z programem ::
Dodane: 2009-04-07 12:24:32   Autor: Wiktor Krokodyl.

X Rajd Primaaprilsowy
X Rajd Primaaprilsowy Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszajア na
X Rajd Primaaprilsowy
pod hasウem: "Na wiosn szukamy zウota w Zウotym Stoku"
ktry rozpocznie si dnia 04 kwietnia (sobota) 2009 roku
o godz. 8.30 na Rynku Gウwnym w Lアdku Zdroju
a zakoczy okoウo godz. 18.00 w zabytkowej kopalni zウota w Zウotym Stoku   czytaj wiecej...
Dodane: 2009-02-20 21:21:18   Autor: Wiktor Krokodyl.

Festiwal Mウodego Odkrywcy
Festiwal Mウodego Odkrywcy Dnia 11 lutego 2009 r od godz. 9.00 do 14.00 w Gimnazjum nr 6 przy ul. Powstacw ヲlアskich 19 w Opolu odb鹽zie si Festiwal Mウodego Odkrywcy, podczas ktrego kaソdy przybyウy b鹽zie mgウ osobiカcie wykona ponad 60 eksperymentw z fizyki, chemii, biologi, geografii, ekologii i matematyki.
Zapraszamy na Festiwal uczniw klas 6 szkウ podstawowych oraz uczniw klas 1 gimnazjw Opolszczyzny i Dolnego ヲlアska.
Zapisy: tel. (077) 454 50 87

 grafika
Dodane: 2009-01-30 20:25:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2009"
Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy ogウasza Oglnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Rwna Szanse 2009" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoカci na wyrwnywanie szans na dobry start w dorosウe ソycie mウodzieソy z terenw wiejskich i maウych miast do 20 000 mieszkacw.

O dotacje do 50 000 zウ na projekty rozpoczynajアce si nie wczeカniej niソ 1 czerwca 2009 r. i trwajアce nie dウuソej niソ do 30 listopada 2010 r. mogア ubiega si organizacje pozarzアdowe (zarejestrowane w formie stowarzysze i fundacji) z terenw wiejskich i maウych miast do 20 000 mieszkacw.

Termin skウadania wnioskw upウywa 27 lutego 2009 r.
Informacje o konkursie znajdujア si na stronie:
www.rownacszanse.pl
Dodane: 2009-01-30 20:20:40   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKAッ NAM SWモJ 1%
PRZEKAッ  NAM  SWモJ  1% 1% podatku naleソnego wynikajアcy z zeznania rocznego PIT moソna przekaza na rzecz organizacji poソytku publicznego, dziaウajアcej w oparciu o ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaウalnoカci poソytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pシn. zm.).

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si na kocu kaソdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazujア wi鹹 w tym roku rwnieソ podatnicy podatku liniowego, ryczaウtowcy oraz podatnicy grajアcy na gieウdzie. Nie moソna przekaza 1% karty podatkowej. Wniosek taki moソna rwnieソ zウoソy na piカmie, w postaci odr鹵nego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza nazw i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego).

Nie moソna pomyli si w nazwie czy numerze KRS, naleソy dokウadnie przepisa jア z ministerialnego wykazu. Pomyウka oznacza nie zウoソenie wniosku. Przy oczywistych omyウkach w nazwie urz鹽y skarbowe b鹽ア zapewne odpoznawa nazwy organizacji, albo wzywa do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansw). Mogア jednak tego nie zrobi. Pomyウka w numerze KRS moソe prowadzi do wskazania zupeウnie innej organizacji. Tutaj wi鹹 naleソy by absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest zウoソenie zeznania w terminie. Zeznania zウoソone po terminie nie dajア prawa przekazania 1%, nawet jeソeli wniosek zostaウ odr鹵nie zウoソony wczeカniej.


Dane 1% KTO
Nazwa: Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego): 0000092490
Dodane: 2009-01-28 16:10:11   Autor: Wiktor Krokodyl.

Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w dolnoカlアskim konkursie literackim pod hasウem:
Czarodziejka Glacella i jej dzieci
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty oraz Starosty Kウodzkiego   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2009-01-26 11:30:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

V Forum - okrアgウy stウ oカwiatowy
V Forum - okrアgウy stウ oカwiatowy 10 grudnia 2008 w Liceum nr XIV we Wrocウawiu spotkali si aktywni ludzie zainteresowani stanem polskiej edukacji. Szeカciogodzinne spotkanie...   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-12-15 12:03:44   Autor: Mietek Kowalcze.

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse
Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse Urzアd Miasta Wrocウaw,
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy,
Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoカci


zapraszajア na

Oglnopolskie Forum Edukacyjne Rwna Szanse

 grafika   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-11-25 13:01:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

XXII Rajd Spadajアcego Liカcia
XXII Rajd Spadajアcego Liカcia Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszajア na


XXII Rajd Spadajアcego Liカcia
pod hasウem:
"Lepiej w grach wytソa nogi - niソ popada w paskudne naウogi",


ktry rozpocznie si dnia 4 paシdziernika (sobota) 2008 roku
o godz. 10.00 na stacji PKP w Kulinie Kウodzkim (trasa kolejowa na Kudow Zdrj)
(dogodny dojazd PKP z Wrocウawia o godz. 6.35, ze Strzelina o godz. 7.08, z Kウodzka Gウ. o godz. 8.20,) a zakoczy o godz. 17.00 na p黎li autobusowej PKS w Kudowie Zdroju.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-08-29 22:54:07   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .