. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
pod honorowym patronatem Kazimierza Kimso
Przewodniczアcego NSZZ Solidarnoカ Region Dolny ヲlアsk


13 lutego 2014 roku godz. 16.00

Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku

Kto byウ kiedyカ 3 maja, 6 sierpnia lub11 listopada w Krakowie, ten wie, ソe w tym krlewskim mieカcie カwi黎a narodowe obchodzone sア na wesoウo, ze カpiewami   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-10 11:16:10   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15    zobacz spis 

Konkurs GRA O K」ODZKO
Konkurs GRA O K」ODZKO Urzアd Miasta Kウodzka i Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zapraszajア do wzi鹹ia udziaウu w konkursie pod nazwア:

GRA O K」ODZKO

Natura i przeszウoカ sprawiウy, ソe Ziemia Kウodzka jest dla jej mieszkacw Maウア Ojczyznア, dlatego pragniemy uczniw szkウ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego subregionu oraz inne osoby utalentowane plastycznie, manualnie i informatycznie w szczeglny sposb zach鹹i do tworzenia gier planszowych i komputerowych, ktrych akcja rozgrywa si w Kウodzku i na Ziemi Kウodzkiej. Mile widziane jest wsplne tworzenie przez dzieci i dorosウych lub przez grupy mウodzieソowe. Twrzmy gry, w ktre sami byカmy chcieli zagra!
Termin skウadania prac mija: 17 listopada 2004 roku o godz. 17.00.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z opisem konkursu ::
Dodane: 2004-09-23 18:05:06   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna Szanse 2004 - Maウe Granty Regionalne
Rwna Szanse 2004 - Maウe Granty Regionalne Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy (administrator programu) ogウasza rozpocz鹹ie programu dotacyjnego Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoカci „Rwna Szanse 2004 - Maウe Granty Regionalne”.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw spoウecznych sウuソアcych wyrwnywaniu szans edukacyjnych mウodzieソy z terenw wiejskich i miast do 20 000 mieszkacw. W ramach programu organizacje pozarzアdowe, placwki oカwiatowe oraz grupy nieformalne (rwnieソ tworzone przez mウodzieソ) mogア ubiega si o dofinansowanie projektw adresowanych do uczniw gimnazjw i szkウ カrednich.
Maksymalna kwota, o ktrア moソna ubiega si to 8 000 zウ.
Termin skウadania wnioskw: do 15 paシdziernika 2004 r. na dziaウania rozpoczynajアce si nie wczeカniej niソ 15 grudnia 2004 r. i trwajアc nie dウuソej niソ do 31 maja 2005 r.   czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD z Zasadami konkursu grantowego :: :: pobierz plik MS WORD z wnioskiem o dotacj ::
Dodane: 2004-09-12 17:30:59   Autor: Wiktor Krokodyl.

XVIII Rajd Spadajアcego Liカcia
XVIII Rajd Spadajアcego Liカcia Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe oraz KLUB-NET Bractwo Flanelowej Koszuli
zapraszajア na XVIII Rajd Spadajアcego Liカcia pod hasウem:
„Lepiej w grach wytソa nogi - niソ popada w paskudne naウogi”.

Rajd rozpocznie si dnia 25 wrzeカnia (sobota) 2004 roku o godz. 9.20 na stacji PKP w Mi鹽zylesiu a zakoczy o godz. 17.20 na stacji PKP w Domaszkowie.

Trasa XVIII Rajdu Spadajアcego Liカcia b鹽zie wiodウa Grami Bystrzyckimi
z Mi鹽zylesia przez Lesic, Rソank do Domaszkowa.   czytaj wiecej...
Dodane: 2004-09-12 16:57:21   Autor: Wiktor Krokodyl.

Konkurs: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
Konkurs: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi  Kウodzkiej Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w IX dolnoカlアskim konkursie plastycznym pod hasウem Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej.
Konkurs ma charakter dolnoカlアski, do wzi鹹ia udziaウu w nim zapraszamy nauczycieli i mウodzieソ z wszystkich miejscowoカci naszego wojewdztwa.
Prace w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2004 r. do godz. 15.00 prosimy skウada na adres Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::
Dodane: 2004-09-11 19:41:20   Autor: Wiktor Krokodyl.

Start strony Kウodzkiego Towarzytwa Oカwiatowego
Start strony Kウodzkiego Towarzytwa Oカwiatowego W dniu dzisiejszym startuje strona Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego, ktra mamy nadziej dostarczy Wam wszelkich potrzebnych informacji na temat dziaウania towarzystwa.
Serwis b鹽zie rozbudowywany o nowe elementy oraz aktualizowany o brakujアce informacje.
Projekt strony i programowanie systemu serwisu wykonaウ: Wiktor Krokodyl - www.kro.prv.pl.
Dodane: 2004-09-08 01:29:00   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .