. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
pod honorowym patronatem Kazimierza Kimso
Przewodniczアcego NSZZ Solidarnoカ Region Dolny ヲlアsk


13 lutego 2014 roku godz. 16.00

Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku

Kto byウ kiedyカ 3 maja, 6 sierpnia lub11 listopada w Krakowie, ten wie, ソe w tym krlewskim mieカcie カwi黎a narodowe obchodzone sア na wesoウo, ze カpiewami   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-10 11:16:10   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8   9   10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Rwna Szanse 2008
Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Rwna Szanse 2008 Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Rwna Szanse 2008
Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoカci
administrowany przez
Polskア Fundacj Dzieci i Mウodzieソy


Regionalny Konkurs Grantowy 2008 jest drugim konkursem ogウoszonym w Programie "Rwna Szanse" w jego nowym ksztaウcie. Majアc na uwadze to, by Program caウy czas si dostosowywaウ do zmieniajアcych si warunkw, jego ksztaウt zostaウ poddany gruntownej analizie. W jej trakcie korzystaliカmy ze wsparcia zewn黎rznych zespoウw eksperckich, ktre sウuソyウy nam swojア wiedzア. Rezultatem opisanego procesu jest nowy ksztaウt Programu - precyzyjnie okreカlony cel, a takソe poウoソenie wi麑szego nacisku na diagnozowanie potrzeb lokalnego カrodowiska oraz na efektywnoカ projektw i ich profesjonalnア ewaluacj.   czytaj wiecej... :: pobierz plik Microsoft Word kryteriami oceny konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word kryteriami oceny konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word formularzem konkursu :: :: pobierz plik PDF z zasadami konkursu :: :: pobierz plik Microsoft Word z zasadami konkursu ::
Dodane: 2008-08-08 11:09:48   Autor: Wiktor Krokodyl.

Komiks o Spoウecznej
Komiks o Spoウecznej W kウodzkich przedszkolach moソna sobie wziア komiks o naszej szkole. Autorem rysunkw jest pan Jacek Adamowski. Pomysウy na teksty w dymkach zebraウ, z wypowiedzi naszych uczniw z klas od pierwszej do trzeciej, pan Janusz Laska. Caウoカ jest bardzo kolorowa, przyjazna i ウアczy w sobie przyjemnoカ czytania i oglアdania z prbア rozwiアzywania ciekawych zada. Warto si麋nア po nowe wydawnictwo Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego pod tytuウem "Szczカliwy i bezpieczny Jaカ ze Spoウecznej".   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-05-21 16:33:21   Autor: Mietek Kowalcze.

ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego
ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego ZAPRASZAMY...
Dnia 24 maja 2008 zapraszamy wszystkich mieszkacw Kウodzka i powiatu od godz. 10.00 do 20.20 na ulic Daszyskiego i w jej okolice!
Tego dnia na wszystkich czekajア liczne atrakcje! Program ヲwi黎a znajduje si obok. Kaソdy znajdzie w nim coカ dla siebie. W t wyjアtkowア sobot monetア obiegowア na ulicy Daszyskiego b鹽zie Kウodzki Talar. Talary moソna b鹽zie wygra w konkursach. Za talary b鹽zie moソna kupowa. Talary b鹽zie moソna wymienia na zウotwki.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-05-15 18:59:23   Autor: Wiktor Krokodyl.

Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania
Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania Zapraszamy do lektury artykuウu Miecia Kowalcze "Sposoby na rwne szanse, czyli Regionalne Forum Edukacyjne - trzy spotkania"   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-04-28 20:12:33   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKAッ NAM SWモJ 1%
PRZEKAッ  NAM  SWモJ  1% 1% podatku naleソnego wynikajアcy z zeznania rocznego PIT moソna przekaza na rzecz organizacji poソytku publicznego, dziaウajアcej w oparciu o ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaウalnoカci poソytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z pシn. zm.).

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si na kocu kaソdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazujア wi鹹 w tym roku rwnieソ podatnicy podatku liniowego, ryczaウtowcy oraz podatnicy grajアcy na gieウdzie. Nie moソna przekaza 1% karty podatkowej. Wniosek taki moソna rwnieソ zウoソy na piカmie, w postaci odr鹵nego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskaza nazw i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego).

Nie moソna pomyli si w nazwie czy numerze KRS, naleソy dokウadnie przepisa jア z ministerialnego wykazu. Pomyウka oznacza nie zウoソenie wniosku. Przy oczywistych omyウkach w nazwie urz鹽y skarbowe b鹽ア zapewne odpoznawa nazwy organizacji, albo wzywa do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansw). Mogア jednak tego nie zrobi. Pomyウka w numerze KRS moソe prowadzi do wskazania zupeウnie innej organizacji. Tutaj wi鹹 naleソy by absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest zウoソenie zeznania w terminie. Zeznania zウoソone po terminie nie dajア prawa przekazania 1%, nawet jeソeli wniosek zostaウ odr鹵nie zウoソony wczeカniej.


Dane 1% KTO
Nazwa: Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sアdowego): 0000092490
Dodane: 2008-04-28 16:10:11   Autor: Wiktor Krokodyl.

Galeria - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna Szanse - ヲwidnica-Milicz-Opole
Galeria - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna Szanse - ヲwidnica-Milicz-Opole Z przyjemnoカciア prezentujemu obszernア galeri z IV Regionalnego Forum Edukacyjnego PROGRAM: RモWNAニ SZANSE - ヲwidnica-Milicz-Opole   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-04-27 22:34:41   Autor: Wiktor Krokodyl.

PROGRAM - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna Szanse - ヲwidnica-Milicz-Opole
PROGRAM - IV Regionalne Forum Edukacyjne Rwna Szanse - ヲwidnica-Milicz-Opole Zapraszamy do zapoznania si ze szczegウowym programem IV Regionalnego Forum Edukacyjnego Rwna Szanse - ヲwidnica-Milicz-Opole.   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-03-30 11:21:33   Autor: Wiktor Krokodyl.

IX Rajd Primaaprilisowy
IX Rajd Primaaprilisowy Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
Zespウ Szkウ Spoウecznych w Kウodzku

zapraszajア uczniw Dolnego ヲlアska do wzi鹹ia udziaウu w

IX Rajdzie Primaaprilisowym
5 kwietnia (sobota) 2008 roku   czytaj wiecej...
Dodane: 2008-03-03 16:46:53   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rajd Zimowy 2008 - odwoウany!
Rajd Zimowy 2008 - odwoウany! Z przykroカciア zawiadamiamy, ソe Rajd Zimowy 2008 - zostaje odwoウany z powodu braku カniegu.
Zapraszamy na kolejne rajdy.
Dodane: 2008-01-14 20:16:30   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka Protokウ z posiedzenia komisji
wojewdzkiego konkursu plastycznego pt. Bajkowa Ziemia Kウodzka,
organizowanego przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe i Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu.

Na konkurs w terminie wpウynウy 762 prace z nast麪ujアcych placwek:   czytaj wiecej...
Dodane: 2007-12-17 00:00:00   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Sobota - 26 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .