. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego
w K?odzku (ul. Jana Paw?a II)
zaprasza 3 maja 2014 r. o godzinie 17:30
na wernisa? wystawy artystycznej

POZYTYWNI
Malwina Karp i Go?cie
  czytaj wiecej...
Dodane: 2014-04-02 13:57:37   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   14   15  »»   zobacz spis 

Regionalne Forum Edukacyjne - Wroc?aw 2005
Regionalne Forum Edukacyjne - Wroc?aw 2005 Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci
Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y
K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe

zapraszaj? na

Regionalne Forum Edukacyjne - Wroc?aw 2005

15-16 kwietnia 2005 r.
Wroc?aw
ul. Ko??taja 1-6
Gimnazjum nr 14 we Wroc?awiu.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF z formularzem zg?oszenia ::
Dodane: 2005-03-23 01:31:45   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne
Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y
(administrator programu)
og?asza rozpocz?cie programu dotacyjnego
Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci
"Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne".

Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych wyrwnywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ?yciowego m?odzie?y z terenw wiejskich i ma?ych miast (do 20 000 mieszka?cw).   czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD: Zasady konkursu - Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne :: :: pobierz plik MS WORD: wniosek projektu "autorskiego" - Ma?e Granty Regionalne :: :: pobierz plik MS WORD: Wniosek projektu "bior? przyk?ad" - Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne :: :: pobierz plik: Lista przyk?adowych projektw - Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne :: :: pobierz plik MS WORD: Opisy przyk?adowych projektw - Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne ::
Dodane: 2005-03-23 01:31:45   Autor: Wiktor Krokodyl.

VI Cyga?ski Rajd Primaaprilisowy
VI Cyga?ski Rajd Primaaprilisowy K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe oraz Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net zapraszaj? wszystkich, ktrzy lubi? gry i dobr? zabaw? na
VI Cyga?ski Rajd Primaaprilisowy ...

Spotykamy si? 2 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 na stacji PKP w Szczytnej (dogodny dojazd poci?giem z K?odzka G?wnego o godz. 8.31), by po przej?ciu 13 kilometrw oraz cyga?skim festynie na le?nej polanie zako?czy? rajd na stacji PKP w Dusznikach Zdroju o godz. 18.00 (tam dogodny przejazd poci?giem do K?odzka G?wnego o godz. 18.15).   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-03-17 19:55:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna? Szanse 2005 - Oglnopolski Konkurs Grantowy
Rwna? Szanse 2005 - Oglnopolski Konkurs Grantowy Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y
(administrator programu)
og?asza rozpocz?cie programu dotacyjnego
„Rwna? Szanse 2005 - Oglnopolski Konkurs Grantowy”
Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci

Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych wyrwnywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ?yciowego m?odzie?y.   czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD z Zasadami konkursu grantowego :: :: pobierz plik MS WORD z wnioskiem o dotacj? ::
Dodane: 2005-02-11 19:55:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej
Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej Nagrody i wyr?nienia dla najzdolniejszych w IX Dolno?l?skim Konkursie Plastycznym przeprowadzonym pod patronatem Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty we Wroc?awiu przez K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe w K?odzku w ramach obchodw 640 rocznicy ?mierci チrno嗾a z Pardubic pod has?em „Dziedzictwo ?redniowiecza na Ziemi K?odzkiej”.   czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD z protoko?em z obrad komisji konkursowej ::
Dodane: 2005-01-04 19:55:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne
WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2004 -  Ma?e Granty Regionalne ZNANE S? JU? WYNIKI KONKURSU!
Na posiedzeniu komisji w programie "Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne" zosta?o przyznanych 40 dotacji.
Szczeg?owy spis nagrodzonych projektw znajdziecie w dziale projekty.
Za nieplanowane op?nienie podania wynikw konkursu na stronie internetowej KTO wszystkich zainteresowanych przepraszamy.   czytaj wiecej... :: pobierz plik ZIP z baz? danych konkursu ::
Dodane: 2004-11-25 10:50:44   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rozstrzygni?cie konkursu: Rwna? Szanse 2004 ju? 18.11.2004 r.
Rozstrzygni?cie konkursu: Rwna? Szanse 2004 ju? 18.11.2004 r. NOWE INFORMACJE!
W zwi?zku z nowymi okoliczno?ciami zwi?zanymi z zatwierdzeniem nagrodzonych projektw przez g?wn? komisj? w Warszawie og?oszenie wynikw ulega przesuni?ciu.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za przed?u?aj?ce si? oczekiwanie.
[2004-11-22 11.00.15]

UWAGA!
Przypominamy, ?e ju? 18 listopada nast?pi rozstrzygni?cie konkursu: Rwna? Szanse 2004 - Ma?e Granty Regionalne.
Dodane: 2004-11-09 19:51:35   Autor: Wiktor Krokodyl.

K?odzka R?a 2003 dla KTO
K?odzka R?a 2003 dla KTO K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe otrzyma?o nagrod? specjaln? w kategorii "ciekawa publikacja / wydawnictwo o charakterze promocyjnym" w III edycji konkursu Rモ?A K?ODZKA.
Nagrodzon? publikacj? jest "W kraju Pana Boga. ?rd?a i materia?y do dziejw Ziemi K?odzkiej od X do XX wieku.
Dodane: 2004-10-25 14:51:35   Autor: Wiktor Krokodyl.

チrno嗾 z Pardubic
チrno嗾 z Pardubic K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe wyda?o now? publikacj? pt. "チrno嗾 z Pardubic".

Ksi??ka autorstwa Zdzis?awa Szczepaniaka zosta?a wydana z okazji 640 rocznicy ?mierci pierwszego arcybiskupa praskiego チrno嗾a z Pardubic.
Biografia obejmuje takie w?tki z dzia?a? チrno嗾a na polu ko?cielnym, pa?stwowym, dyplomatycznym i spo?ecznym oraz znacz?cy wp?yw na dokonania w zakresie kultury.   czytaj wiecej...
Dodane: 2004-10-02 14:51:35   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wsplnota Krzy?a
Wsplnota Krzy?a K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe wyda?o now? publikacj? pt. "Wsplnota Krzy?a".
Ksi??ka o parafii pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku obejmuje okres budowy i dzia?alno?ci ko?cio?a w latach 1979-2004.   czytaj wiecej...
Dodane: 2004-10-02 13:41:42   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .