. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12   13  14  15  »»   zobacz spis 

VII RAJD PRIMAAPRILISOWY
VII RAJD PRIMAAPRILISOWY Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net

zapraszajア na

VII RAJD PRIMAAPRILISOWY
1 kwietnia (sobota) 2006 r.

Tym razem spotykamy si na stacji PKP w Dウugopolu Zdroju, by po przejカciu 12 km zakoczy rajd w Idzikowie (w pobliソu p黎li autobusowej na kocu miejscowoカci)...   czytaj wiecej...
Dodane: 2006-03-02 20:14:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKAッ NAM SWモJ 1% - FISKUS I TAK CI ZABIERZE!
PRZEKAッ  NAM  SWモJ  1% - FISKUS I TAK CI ZABIERZE! Kaソdy podatnik moソe przekaza 1% swojego podatku za 2005 r. od dochodw osobistych dla organizacji obywatelskich. Status organizacji poソytku publicznego od ubiegウego roku ma Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, ktre jest organem prowadzアcym naszア szkoウ.

Aby przekaza nam 1% od wyliczonego rocznego podatku naleソy:
I.
Ustali wysokoカ podatku naleソnego za miniony rok podatkowy (w PIT-ach).
II.
Wpウaci w terminie zウoソenia zeznania czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2006 r. na rzecz KTO odpowiedniア kwot, przy czym kwota ta nie moソe by wi麑sza od 1% podatku naleソnego.
III.
Zadba, by wpウata zostaウa dokonana na rachunek bankowy KTO
Bank Zachodni o/Kウodzko nr konta: 71 1090 2327 0000 0005 9400 4322

A ponadto zostaウa odpowiednio udokumentowana. Na dokumencie wpウaty muszア by przynajmniej: imi i nazwisko oraz adres wpウacajアcego, kwota dokonanej wpウaty, nazwa organizacji, na rzecz ktrej dokonano wpウaty.
IV.
Wykaza pomniejszenie podatku z tytuウu wpウaty, pami黎ajアc, ソe przy obliczaniu kwoty pomniejszenia pomija si kocwki wyraソone w groszach - PIT 37, czカ G, punkt 111.

Pami黎ajmy, ソe jest to dodatkowa forma dofinansowania.

Zach詢y rodzin i znajomych!
Dodane: 2006-02-06 16:40:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu: EKO - Kウodzko - 2005
Wyniki konkursu: EKO - Kウodzko - 2005 Dnia 3 stycznia 2006 roku jury konkursowe w skウadzie: Jadwiga Spychaウa, Anna Urbanowicz-Horoソaska, Wiesウaw Kmiecik, pod metodycznym okiem dr Anny D鹵ickiej, oceniウo prace kocowe projektu EKO - Kウodzko - 2005, realizowanego przez Urzアd Miasta Kウodzka i Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, pod patronatem Burmistrza Miasta Kウodzka.   czytaj wiecej...
Dodane: 2006-01-18 17:27:01   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
Wyniki konkursu: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw X wojewdzki konkurs plastyczny
"Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw"
pod patronatem honorowym Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty - rozstrzygni黎y!


W przewidzianym regulaminem terminie do sekretariatu KTO wpウynウo ponad tysiアc dwieカcie prac plastycznych...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-12-20 12:09:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

WYNIKI KONKURSU: Rwna Szanse 2005 - Granty Regionalne
WYNIKI KONKURSU: Rwna Szanse 2005 - Granty Regionalne Na posiedzeniu komisji w programie "Rwna Szanse 2005 - Granty Regionalne" zostaウo przyznanych 27 dotacji.
Wszystkim wyrソnionym gratulujemy i ソyczymy dalszych sukcesw i udanej realizacji zaplanowanych projektw...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-12-01 00:58:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadajアcego Liカcia - Fotorelacje
XIX Rajd Spadajアcego Liカcia - Fotorelacje Wszystkim miウoカnikom Rajdu Spadajアcego Liカcia przedstawiamy dwie fotorelacje z przebiegu dziewi黎nastej edycji imprezy.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-14 22:13:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

AQUA ZWEI - czyli wyprawa do Storkow
AQUA ZWEI - czyli wyprawa do Storkow W tym roku Szkoウa Spoウeczna (Gimnazjum Spoウeczne oraz Liceum Spoウeczne) w Kウodzku kontynuowaウa mi鹽zynarodowe kontakty z Niemcami i Czechami, w ramach mウodzieソowego programu KLUB-NET, finansowanego z funduszy Fundacji im. Roberta Boscha oraz Polskieh Fundacji Dzieci i Mウodzieソy w Warszawie.
Przedstwiamy relacj z naszego projektu.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-09 23:45:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

EKO - Kウodzko - 2005
EKO - Kウodzko - 2005 Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe i Urzアd Miasta Kウodzka zapraszajア uczniw i nauczycieli szkウ podstawowych i gimnazjalnych, poウoソonych w granicach miasta Kウodzka, do udziaウu w konkursie EKO - Kウodzko - 2005   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-07 12:18:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadajアcego Liカcia
XIX Rajd Spadajアcego Liカcia Lepiej w grach wytソa nogi, niソ popada w paskudne naウogi

Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
ZESPモ」 SZKモ」 SPO」ECZNYCH W K」ODZKU


zapraszajア
1 paシdziernika 2005 roku (sobota) na XIX Rajd Spadajアcego Liカcia

Spotykamy si o godz. 9.00 na placu przed stacjア PKP w Polanicy Zdroju...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-09-09 19:42:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy
Rwna Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy Polska Fundacja Dzieci i Mウodzieソy
(administrator programu)
ogウasza rozpocz鹹ie programu dotacyjnego
Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoカci
"Rwna Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy".

Celem programu jest wsparcie inicjatyw spoウecznych sウuソアcych wyrwnywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ソyciowego mウodzieソy z terenw wiejskich, maウych miast (do 20000 mieszkacw).
  czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD: wniosek projektu "autorskiego" - Maウe Granty Regionalne :: :: pobierz plik MS WORD: Zasady konkursu - Rwna Szanse 2005 - Maウe Granty Regionalne ::
Dodane: 2005-09-05 22:24:11   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 pa?dziernika 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .