. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualnoカci . : strona gナづウwna : .

 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3   4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg! Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
i
Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej w Kウodzku
zapraszajア do wzi鹹ia udziaウu w XII dolnoカlアskim konkursie plastycznym pod hasウem:

W Betlejem narodziウ si Bg!   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF ::
Dodane: 2012-10-22 23:51:56   Autor: Wiktor Krokodyl.

Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku Zapraszamy do wzi鹹ia udziaウu w obchodach 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku!

Parafia Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku ma juソ 30 lat!

W zwiアzku z tym mamy zaszczyt zaprosi Ciebie na uroczystoカci rocznicowe,
ktre odb鹽ア si
od 13 do 16 wrzeカnia 2012 r.
codziennie od godz. 15:00 do 21:30.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-09-12 22:00:41   Autor: Wiktor Krokodyl.

EKO-ヲWIAT
EKO-ヲWIAT Ostatnimi czasy duソo si mwi i sウyszy o ekologii, ochronie カrodowiska i o tym jak my, ludzie, na nie wpウywamy. Najwi麑szy popyt jest na produkty "zielone". Oszcz鹽zamy energi i wod. Kaソdy chce doウoソy swojア cegieウk do ratowania naszej planety. Tylko czy rzeczywiカcie rozumiemy czym jest ekologia? Moソe wszystko co robimy jest czystア komercjア, a prawdziwe problemy sア przed nami, zwykウymi ludシmi, ukrywane?   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-06-10 20:20:13   Autor: KTO.

Koty chodzア kウodzkimi カcieソkami
Koty chodzア kウodzkimi カcieソkami Mija wウaカnie pi lat od wydania pierwszego zbioru baカni o kウodzkich kotach. Warto przy tej okazji przypomnie kolejne tytuウy serii, autorstwa 」ady Ponikowskiej i Marty Zilbert: "Tajemnica Glacelli", "Czary Glacelli", "Labirynt Konwalii" oraz "Ksi麋a Pikotki". Pi鹹iolecie staウo si takソe okazjア do uroczystego otwarcia pierwszego fragmentu kociego szlaku w naszym mieカcie. Wiadomo, ソe trzy kocie figurki stojア juソ jakiカ czas (mury klasztoru franciszkanw, Szkoウa Spoウeczna), a teraz odsウoni黎o kolejne trzy. Tym razem przed Starostwem Powiatowym, na pウocie "Chrobrego" od strony ulicy Wojska Polskiego oraz na sウupie ogrodzenia Spoウecznej od strony ulicy Zawiszy Czarnego. Caウy szlak zaplanowano na 17 figur i ma szans sta si ciekawア, inspirujアcア atrakcjア Kウodzka. Wszystkim, ktrzy chcieliby pozna baカniowe dzieje kウodzkich kotw, a nast麪nie podアソa ich カladami nowym szlakiem, polecamy ksiアソki wydane przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe, a dost麪ne takソe w sprzedaソy internetowej: www.kto.otwarte24.pl

Galeria: www.kto.superhost.pl/home.php?m=1&s=11&sm=193
Dodane: 2012-06-10 20:14:15   Autor: KTO.

EKO-Polska, EKO-カwiat...
EKO-Polska, EKO-カwiat... 19 kwietnia w salach Zespoウu Szkウ Spoウecznych w Kウodzku odbyウ si wielki finaウ projektu "EKO-Polska, EKO-カwiat", realizowanego przez uczniw klasy pierwszej Spoウecznego Liceum Oglnoksztaウcアcego w Kウodzku. W projekcie, oprcz Polakw, wziウo udziaウ prawie czterdziestu mウodych ludzi (16-24 lata) z 11 krajw カwiata: Indii, Peru, Islandii, Wウoch, Turcji, Grecji, Buウgarii, Rumunii, W麋ier, Sウowacji i Litwy. Finaウ byウ super - ale po kolei...   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-04-21 23:18:52   Autor: KTO.

Kウodzkie Emaus po raz drugi
Kウodzkie Emaus po raz drugi W tym roku Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe wウアczyウo si w przygotowanie
i przeprowadzenie projektu Klubu Otwartej Kultury pt. "Kウodzkie Emaus II". Otrzymaliカmy dotacj na ten cel z Urz鹽u Marszaウkowskiego Wojewdztwa Dolnoカlアskiego. I rzeczywiカcie w Poniedziaウek Wielkanocny ? 9 kwietnia odbyウ si charytatywny koncert muzyki kameralnej w koカciele sistr klarysek w Kウodzku przy ulicy 」ukasiskiego. Znakomite wykonawczynie, czyli Magdalena Blum ? fortepian oraz Magdalena Kulig ? mezzosopran przyciアgnウy ponad trzystu sウuchaczy. Po koncercie udaウo si zaprosi widzw i artystki do ogrodu przyklasztornego oraz do wsplnego pocz黌tunku w ramach Pierwszego Kウodzkiego Mazurkowania. Sアdzimy, ソe t dobrア inicjatyw kulturalno-towarzyskア warto kontynuowa w kolejnych latach.

Zobacz galeri: http://www.kto.superhost.pl/home.php?m=1&s=11&sm=192
Dodane: 2012-04-15 19:19:22   Autor: Mieciu Kowalcze.

Warsztaty plastyczne w salach parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
Warsztaty plastyczne w salach parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku Od 30 do 31 marca 2012 r. w goカcinnych salach parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku zorganizowane zostaウy warsztaty artystyczne dla uczniw kウodzkich szkウ, w ktrych w sumie wziウo udziaウ 50 mウodych ludzi z klas 4-6 Szkoウy Podstawowej nr 3 w Kウodzku, Szkoウy Podstawowej nr 6 w Kウodzku, Spoウecznej Szkoウy Podstawowej w Kウodzku oraz klas 1-3 Spoウecznego Gimnazjum w Kウodzku, pod opiekア swoich znakomitych nauczycieli sztuki. Nad przebiegiem warsztatw czuwali: ks. dziekan Julian Rafaウko (strona duchowa), Graソyna Tomaszewska (strona artystyczna), Joanna Sapieha (strona fotograficzna) oraz Janusz Laska (strona logistyczno-techniczna).   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-04-05 20:19:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

DRUGIE K」ODZKIE EMAUS
DRUGIE K」ODZKIE EMAUS Zapraszamy na koncert muzyki kameralnej
DRUGIE K」ODZKIE EMAUS
w wykonaniu Magdaleny Kulig (mezosopran) i Magdaleny Blum (fortepian).

9 kwietnia 2012 (Poniedziaウek Wielkanocny) godz. 17.00
koカciウ ヲw. Jerzego i Wojciecha przy klasztorze sistr klarysek w Kウodzku.


Po koncercie siostry zapraszajア do przyklasztornych ogrodw, kto moソe nich przyniesie ze sobア kawaウek mazurka (ciasta).

Koncert dofinansowany zostaウ przez Urzアd Marszaウkowski Wojewdztwa Dolnoカlアskiego w ramach projektu "Emaus secondo".
Dodane: 2012-03-30 21:39:52   Autor: Wiktor Krokodyl.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego Zarzアd Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego informuje, ソe dnia 03.04.2012 r.o godzinie 16.30 w Zespole Szkウ Spoウecznych (aula w nowym budynku) w Kウodzku odb鹽zie si Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw
KTO.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-03-07 17:25:40   Autor: Wiktor Krokodyl.

20 lat Zespoウu Szkウ Spoウecznych!
20 lat Zespoウu Szkウ Spoウecznych! Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe oraz Zespウ Szkウ Spoウecznych
zrealizowaウy w listopadzie i grudniu projekt pn. "MAJA 2012", w ramach
ktrego odbyウ si konkurs plastyczny z udziaウem 150 uczniw 12 klas
Zespoウu Szkウ Spoウecznych, sesja zdj鹹iowa wszystkich klas i
nauczycieli, otwarto wystaw prezentujアcア 24 uczniowskie prace
plastyczne oraz wydrukowano kalendarz na 2012 rok, w ktrym znalazウo
si 13 najlepszych prac plastycznych (kaソdy miesiアc inna) oraz zdj鹹ia

12 klas ZSS. W zaウアczeniu moソna zobaczy kalendarz w wersji PDF. :: pobierz plik PDF ::
Dodane: 2011-12-10 09:14:58   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-04-02 13:17:56 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej "Przestrze oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-10 11:16:10 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2014-01-04 17:12:17 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksiアソki Doroty W麋rzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Sobota - 19 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .