. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
Obrazek13 listopada 2012 roku otwarto w "Chacie Polskiej" wystaw fotografii Krzysztofa Sapiehy. W samo poウudnie 8 grudnia 2012 r. odp鹽zie si spotkanie z autorem zdj, poウアczone z degustacjア rソnych pysznoカci. W pawilonie handlowym spotkajア si wi鹹 ze sobア sztuka kupiecka, sztuka fotograficzna i sztuka kulinarna. Zapraszamy...

Czウowiek, ソyjアc na ziemi, z t黌knotア spoglアda w niebo. ヲni o lataniu. Buduje potソne ソelazne maszyny, ktre wznoszア si w gr zgodnie z prawami fizyki, ale wbrew czウowieczej intuicji. Tym, czego szuka naprawd, jest ten stan radosnej energii, zapaウu i natchnienia, ktry nazywamy uskrzydleniem. Natchnieniem poetom przynosi skrzydlaty ko Pegaz, ktry uderzajアc kopytem w skaウ uwalnia jej シrdウo. Natchnienie prorokom daje Duch Boソy, przyjmujアcy posta goウ鹵icy. Jednak takie dni, peウne カwietnych pomysウw, optymizmu i ソyciowej energii zdarzajア si takソe zwykウym カmiertelnikom. Jednym czカciej, innym rzadziej. Wwczas wszystko idzie jak z pウatka, a nawet najbardziej prozaiczne czynnoカci wykonujemy jak uskrzydleni.
Mwi si, ソe skrzydeウ dodaje miウoカ, ale takie wウaカciwoカci przypisuje si teソ sztuce. By moソe czカ natchnienia danego twrcom spウywa na wraソliwych odbiorcw. Na tych zapatrzonych, zasウuchanych lub zaczytanych. Sztuka od wiekw towarzyszyウa czウowiekowi w dzie powszedni i od カwi黎a: w pracy, zabawie czy modlitwie. Dopiero stosunkowo niedawno ludziom zaczウo przychodzi do gウowy, ソe interesujア si sztukア lub nie. Wczeカniej po prostu z niア ソyli, bo byウa w wiszアcej na カcianie ikonie, weselnym tacu, choinkowej ozdobie, opowiadanej dziecku bajce czy halce z koronki.
Dzisiaj sztuka jest w kウodzkim markecie. W "Chacie Polskiej" nie ma wystawy sklepowej jest za to wystawa w sklepie. Robiアc zakupy, moソna przy okazji obejrze zdj鹹ia ptakw Krzysztofa Sapiehy. Ale moソna przyjカ specjalnie na wystaw, a przy okazji zrobi zakupy. Jak kto woli.
Wiedza i doカwiadczenie wpウywajア na sposb postrzegania カwiata. Widzimy jakieカ zielsko albo konkretne roカliny. Widzimy psy albo ratlerka i buldoga. Widzimy ptaki albo... Coraz czカciej zdarza si, ソe nic. Nawet w ksiアソeczkach dla dzieci. Podczas gdy ilustrator odrソnia kota od tygrysa, a nawet wielbウアda od dromadera, kaソdy narysowany ptak to kaczka-dziwaczka. Tak samo dzieje si z pi麑nem, jeカli nie widujemy go na co dzie, nie umiemy rozpozna. Tym bardziej wi鹹 wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy to niepowtarzalna okazja. Z jej poカrednictwem moソemy przyjrze si naturze, z ktrア straciliカmy kontakt. Moソemy teソ zobaczy pi麑no, o ktrego znaczeniu czasem zapominamy. I moソe chociaソ przez chwil poczujemy si uskrzydleni.
 
Autor: 」ada Ponikowska.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .