. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / czウonkowie KTO . : strona gナづウwna : .
Lista czウonkw KTO (stan na dzie 31.12.2012 r.)
Liczba czウonkw Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego ciアgle si zmienia: co kilka miesi鹹y przybywajア nowe osoby (gウwnie rodzice nowych uczniw ZSS oraz osoby wspウpracujアce przy realizacji projektw towarzystwa), raz do roku KTO zmniejsza swア liczebnoカ, z powodu odchodzenia mウodzieソy do innych szkウ (czemu towarzyszy takソe odejカcie dorosウych ze stowarzyszenia).
Czウonkowie KTO dzielア si na zwyczajnych (z), wspierajアcych (w) i honorowych (h).

Stan na 31 grudnia 2012 roku przedstawiaウ si nast麪ujアco:
wszystkich czウonkw KTO - 123,
w tym 103 czウonkw zwyczajnych (z)
i 20 czウonkw wspierajアcych (w) (stan na 01.07.2012 r.):

Lista czウonkw zwyczajnych KTO
001.Banaszak Dorota(z)
002.Barcz Ewa(z)
003.Bアk Agnieszka(z)
004.Beck Katarzyna(z)
005.Bielewicz Waldemar(z)
006.Bijak Kamila(z)
007.Blacheta-Dシwigaj Dorota(z)
008.Bogacka Maria(z)
009.Bolanowska-ヲliwka Magdalena(z)
010.Boソek Urszula(z)
011.Chiliska Agata(z)
012.Chojnacka Cecylia(z)
013.Ciechanowicz Paweウ(z)
014.Cudak Renata(z)
015.Deron Jerzy(z)
016.Didyk Jerzy(z)
017.Dziedzic Dariusz(z)
018.Fiカlak Arkadiusz(z)
019.Fitzerman Zenon(z)
020.Frej Renata(z)
021.Galicka-Grzyb Magdalena(z)
022.Galos Monika(z)
023.Gardecka-Bryja Agnieszka(z)
024.Gawlas Przemysウaw(z)
025.G鹵alska Elソbieta(z)
026.Giera-Kulawiak Barbara(z)
027.Gウaz Magdalena(z)
028.Gmerek Marzena(z)
029.Grniewicz Joanna(z)
030.Grski Marcin(z)
031.Gracz Jolanta(z)
032.Habdas Sylwia(z)
033.Hajduga Gabriela(z)
034.Heluszka Joanna(z)
035.Hoウub-Kocioウek Ludwika(z)
036.Jakubowska Maria(z)
037.Jesionowska Graソyna(z)
038.Karkowska Maria(z)
039.Kawiska-Domurad Dorota(z)
040.Klimas Sウawomir(z)
041.Klimorowska-Krakowiak Dorota(z)
042.Kmiecik Marek(z)
043.Koco Roman(z)
044.Kokot vel Kokociska Maria(z)
045.Korczyska Teresa(z)
046.Kornaszewska Ewa(z)
047.Kowalcze Mariola(z)
048.Kowalcze Mieczysウaw(z)
049.Kraj-Plenkiewicz Joanna(z)
050.Krzyソek Anna(z)
051.Kuczyska Anna(z)
052.Kulawiak Norbert(z)
053.Laska Janusz(z)
054.Lemiesz Iwona(z)
055.Lichwa Elソbieta(z)
056.Lorenz Katarzyna(z)
057.Makowski Jerzy(z)
058.Malinowska Maウgorzata(z)
059.Metych Agnieszka(z)
060.Mielczarek Mariusz(z)
061.Mosr Katarzyna(z)
062.Niebudek Edyta(z)
063.Osicka Dorota(z)
064.Pastuszko Andrzej(z)
065.Patris-Cyganek Mirosウawa(z)
066.Pawlik Aurelia(z)
067.Piskorz-Deneszewski Tadeusz(z)
068.Pluta Aleksandra(z)
069.Pluta Bartウomiej(z)
070.Podgrska Magdalena(z)
071.Ponikowska 」ada(z)
072.Prochowska Elソbieta(z)
073.Radzikowska-Woウosz Jadwiga(z)
074.Rソycka-Bachmatiuk Monika(z)
075.Rychel Ewa(z)
076.Rychel Rafaウ(z)
077.Rychliska Areta(z)
078.Ryszka Agnieszka(z)
079.Sajdera Agnieszka(z)
080.Samuel Bernadetta(z)
081.Sapieha Joanna(z)
082.Schmidt Sylwia(z)
083.Seweryn Ewa(z)
084.Siemiska Dorota(z)
085.Sienkiewicz Grzegorz(z)
086.Sieradzki Jacek(z)
087.Sikora Piotr(z)
088.Stankiewicz Piotr(z)
089.Stasinkiewicz Helena(z)
090.Stolder-Larma Agnieszka(z)
091.Strzelichowska Jolanta(z)
092.Szeleziska Zenona(z)
093.Szydlak Jadwiga(z)
094.Tomaszewska Graソyna(z)
095.Tomaszewski Przemysウaw(z)
096.Unuczek Jacek(z)
097.Waszczuk Gabriela(z)
098.Wdowiak Anna(z)
099.W麋rzyn Dariusz(z)
100.Wolaska Joanna(z)
101.Woカ Bolesウaw(z)
102.Zアbek-Suwaウa Anna(z)
103.Zilbert Marta(z)
Lista czウonkw wspierajアcych KTO
001. Brzostowicz Piotr (w)
002. Cagowska Elソbieta (w)
003. Chlebicka Elソbieta (w)
004. Chlebicki Marcin (w)
005. Felcenloben Dariusz (w)
006. Krzan Marek (w)
007. Kucharski Wiesウaw (w)
008. Kuryカ Janusz (w)
009. Kusz Zofia (w)
010. Kuカmierz Janusz (w)
011. Lutosウawska Maria (w)
012. Michalak Anita (w)
013. Pirkowska Ewa (w)
014. Pirkowski Krzysztof (w)
015. Piskorz-Deneszewska Anna (w)
016. Pウtoranos Joanna (w)
017. Pウtoranos Marian (w)
018. ヲliwa Jerzy (w)
019. Weiss Zbigniew (w)
020. Woウk Elソbieta (w)
. : strona gナづウwna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .