. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...

Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
70 lat po napaカci...
KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIモW SZKモ」 K」ODZKA

ORGANIZATORZY:
Urzアd Miasta Kウodzka
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Polskie Towarzystwo Historyczne o/Kウodzko


Z wielkア przyjemnoカciア prezentujemy wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego "70 lat po napaカci...".

W kategorii szkウ podstawowych:

Jan Sapieha - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 70,5

Maciej Duda - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 68

Adrian Trojan - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 65

Maciej Pastuszko - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 63,5

Mateusz Ciesielski - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 57,5

Mateusz Marciniak - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 57

Piotr Strycharz - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 53,5

Paweウ Kuchalski - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 53

Krzysztof Liszewski - MZS
Opiekun: Wioletta Mroczkowska
Punkty: 48

Filip Tomaszewski - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 46

Michaウ Bobula - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 43,5

Anna Junak - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 41

Karolina Krautforst - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 38,5

Agnieszka Machoska - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 38

Bartosz Koウacz - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 37

Agata Wieczorek - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 35,5

Jakub Parzyski - MZS
Opiekun: Wioletta Mroczkowska
Punkty: 35

Tomasz 」eカko - MZS
Opiekun: Wioletta Mroczkowska
Punkty: 34

Piwko Marta - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 32,5

Dawid Klimowicz - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 31,5

Adriana Kozウowska - MZS
Opiekun: Anna Zubik
Punkty: 29

Sebastian Mlonka - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 28,5

Kamil Bアk - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 25,5

Zuzanna Szewczyk - SP 3
Opiekun: Magdalena Zwardo
Punkty: 22,5

Dominik Klimowicz - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 21

Mateusz Tatka - SP 6
Opiekun: Aneta Krlikowska
Punkty: 18


W kategorii szkウ gimnazjalnych:

Jakub Cudak - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 77

Dorian Chmielewski - G 1
Opiekun: Agnieszka Metych
Punkty: 67,5

Mateusz Biaウek - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 64

Tomasz Tomaszewski - G 1
Opiekun: Jacek Unuczek
Punkty: 62,5

Kacper Woウosz - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 59

Natalia Metych - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 55

Ryszard Rソak - G 1
Opiekun: Maウgorzata Salecka
Punkty: 54,5

Paulina Gdula - G 1
Opiekun: Jacek Unuczek
Punkty: 53

Anita Mycak - G 1
Opiekun: Maウgorzata Salecka
Punkty: 52

Paweウ Drobik - G 1
Opiekun: Agnieszka Metych
Punkty: 52

Karolina Strap - G 3
Opiekun: Iwona Banyカ
Punkty: 50,5

Katarzyna Rychel - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 50,5

Patryk Marcinowski - G 1
Opiekun: Maウgorzata Salecka
Punkty: 48,5

Agata Faウkowska - MZS
Opiekun: Wioletta Mroczkowska
Punkty: 47

Klaudia Ciechanowicz - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 46

Andrzej Lichwa - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 44

Mikoウaj Biniek - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 44

Paweウ Mazurek - ZSA
Opiekun: Agnieszka Grdecka
Punkty: 43

Elソbieta Dウuソniewska - G 1
Opiekun: Jacek Unuczek
Punkty: 43

Alicja Bator - ZSA
Opiekun: Agnieszka Grdecka
Punkty: 42

Wirginia Mroczkowska - MZS
Opiekun: Beata Rachwalska
Punkty: 42

Anna Gracz - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 42

Jakub Sokoウowski - ZSA
Opiekun: Agnieszka Grdecka
Punkty: 41

Krystian 」apiski - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 41

Piotr Pierzchalski - G 1
Opiekun: Maウgorzata Salecka
Punkty: 41

Joanna Myカliska - G 1
Opiekun: Jacek Unuczek
Punkty: 41

Gracjan Foryカ - G 1
Opiekun: Salecka Maウgorzata
Punkty: 40

Tomaszewska Dagna ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 39

Bartosz Skotniczny - G 1
Opiekun: Agnieszka Grdecka
Punkty: 37

Jakub Kowalski - G 1
Opiekun: Maウgorzata Salecka
Punkty: 36,5

Katarzyna Kostrzewska - ZSS
Opiekun: Tomasz ッoウnierz
Punkty: 35

Tomasz Kudウa - MZS
Opiekun: Beata Rachwalska
Punkty: 34

Gratulujemy wynikw i zapraszamy do udziaウu w kolejnych konkursach.
 
Autor: Janusz Laska.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .