. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10

Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
Konkurs na
Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10

- Oto drugie zadanie dla Waszego Samorzアdu Szkolnego w tegorocznym konkursie.
- Wykonajcie je samodzielnie i przeカlijcie drogア e-mailowア najpシniej 18 marca 2010 r. o godz. 12.00.

Kaソdy Samorzアd (terytorialny, pracowniczy, uczniowski, studencki) powinien zbiera informacje o tym, co w ich otoczeniu jest dobre, co wymaga dopracowania, co warto zmieni, a co zostawi bez zmian. Opinia obywateli jest dla samorzアdu lokalnego bardzo waソna, bo to dla obywateli pracujア radni i funkcjonujア urz鹽y. Dlatego w drugim zadaniu konkursowym zach鹹amy Was do samodzielnego przeprowadzenia wカrd uczniw Waszej placwki ankiety samorzアdowej. Ankieta powinna objア wszystkich uczniw szkoウy (za wyjアtkiem chorych tego dnia), powinna by anonimowa, powinno si jア przeprowadzi jednego dnia, nie powinna by zbyt dウuga. Pytania wymyカlcie sami. Spytajcie Wasze koleソanki i kolegw o to, co chcieliby zmieni w swoim otoczeniu: w szkole, w miejscowoカci, w powiecie.
Proponujemy, by ankieta miaウa 9 pyta:
- pierwsze trzy powinny dotyczy Waszej szkoウy,
- kolejne trzy powinny dotyczy miejscowoカci, w ktrej jest Wasza szkoウa,
- ostatnie trzy powinny dotyczy powiatu kウodzkiego, w ktrym jest Wasza szkoウa.
Sami wymyカlcie pytania (wg powyソszego schematu) i wykonajcie dla wszystkich arkusze ankietowe.
Sami opracujcie wyniki ankiety: pogrupujcie podobne wypowiedzi, jakoカ je policzcie, moソe uda si Wam przedstawi wyniki ankiety w % albo liczbowo? Sprbujcie!

Gdy juソ b鹽ziecie mieli policzone i opracowane wszystkie wyniki ankiety, napiszcie na komputerze w prostym pliku tekstowym artykuウ prezentujアcy wyniki ankiety (dウugi na jednア stron A4, pisanア czcionkア wielkoカci 12 pkt.). Starajcie si pisa dokウadnie, precyzyjnie i zrozumiale. Wersj elektronicznア ankiety przeカlijcie e-mailem na adres samorzadkonkurs@gmail.com w terminie do 18 marca 2010 r. do godz. 12.00.

Jeソeli macie jakieカ swoje ciekawe spostrzeソenia wynikajアce z przebiegu ankiety w Waszej szkole - teソ o tym napiszcie.

Pracujcie samodzielnie... Powodzenia!......

Janusz Laska
Koordynator Konkursu
 
Autor: Janusz Laska.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .