. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej

Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi  Kウodzkiej
Nagrody i wyrソnienia dla najzdolniejszych
w IX Dolnoカlアskim Konkursie Plastycznym
przeprowadzonym pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu
przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe w Kウodzku w ramach obchodw 640 rocznicy カmierci チrnoケta z Pardubic pod hasウem
?Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej?.


W tegorocznym IX Wojewdzkim Konkursie Plastycznym udziaウ wziウo kilka tysi鹹y uczniw z przedszkoli, szkウ podstawowych, gimnazjw, szkウ ponadgimnazjalnych, domw kultury i bibliotek Dolnego ヲlアska. W organizacj konkursu wウアczyウo si 65 placwek oカwiatowych naszego regionu (75 nauczycieli).

Do czカci finaウowej dopuszczonych zostaウo ponad 800 prac plastycznych z nast麪ujアcych miejsc:
Kウodzki Oカrodek Kultury w Kウodzku,
Gimnazjum Publiczne w ヲcinawie,
Przedszkole nr 4 w Kウodzku,
Szkoウa Podstawowa w Piウawie Grnej,
Gimnazjum nr 2 we Wrocウawiu,
Szkoウa Podstawowa nr 20 we Wrocウawiu,
Zespウ Przedszkolno-ッウobkowy nr 2 w Kウodzku,
Gimnazjum nr 2 w Polkowicach,
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Waウbrzychu,
Publiczna Szkoウa Podstawowa nr 12 w Waウbrzychu,
Gimnazjum Publiczne w Kamiecu Zアbkowickim,
Szkoウa Podstawowa nr 3 w ヲwiebodzicach,
Zespウ Szkウ nr 2 w Waウbrzychu,
Szkoウa Podstawowa nr 1 w Lアdku Zdroju,
Samorzアdowa Szkoウa Podstawowa w Dウugopolu Grnym,
III Liceum Oglnoksztaウcアce w ヲwidnicy,
Szkoウa Podstawowa nr 25 we Wrocウawiu,
Szkoウa Podstawowa nr 10 w ヲwidnicy,
Zespウ Gimnazjw nr 3 w Dzierソoniowie,
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie,
Gimnazjum nr 2 w ヲwidnicy,
Szkoウa Podstawowa nr 7 w Bielawie,
Publiczne Gimnazjum w Kudowie Zdroju,
Oカrodek Kultury w Oウawie,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kウodzkiej,
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zアbkowicach ヲlアskich,
Przedszkole Publiczne nr 2 w Boguszowie Gorcach,
Publiczna Szkoウa Podstawowa nr 5 w Strzelinie,
Szkoウa Podstawowa nr 2 w Twardogrze,
Prywatne Gimnazjum PARNAS we Wrocウawiu,
Gminne Gimnazjum w Siechnicach,
Gimnazjum nr 4 w ヲwidnicy,
Szkoウa Podstawowa nr 82 we Wrocウawiu,
Gimnazjum nr 19 we Wrocウawiu,
Gimnazjum w Pszennie,
Szkoウa Podstawowa nr 6 w Kウodzku,
Gimnazjum w Piウawie Grnej,
Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach,
Szkoウa Podstawowa nr 80 we Wrocウawiu,
Kウodzka Szkoウa Przedsi鹵iorczoカci,
Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej,
Gimnazjum Publiczne w Kウodzku,
Zespウ Szkウ Specjalnych w Bardzie,
Zespウ Szkウ Specjalnych w Nowej Rudzie,
Szkoウa Podstawowa nr 6 w ヲwidnicy,
Szkoウa Podstawowa nr 2 w Polanicy Zdroju,
Szkoウa Podstawowa nr 2 w Zi鹵icach,
Szkoウa Podstawowa z Oddziaウami Integracyjnymi w Dzierソoniowie,
Zespウ Szkウ Alternatywnych w Kウodzku,
Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim,
Zespウ Szkウ Drzewnych i Leカnych w Jeleniej Grze,
Zespウ Szkウ w Domianowie,
Gimnazjum nr 4 w Legnicy,
Zespウ Szkウ Integracyjnych w Kウodzku,
Szkoウa Podstawowa w Jugowie,
Gimnazjum nr 2 w Kウodzku,
Przedszkole Miejskie w Nowej Rudzie,
Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku,
Szkoウa Podstawowa nr 4 w Zi鹵icach,
Zespウ Szkウ Gimnazjalnych w ヲcinawce ヲredniej,
Samorzアdowe Gimnazjum nr 1 w Mi鹽zylesiu,
Regionalna Szkoウa Turystyczna w Polanicy Zdroju,
Samorzアdowa Szkoウa Podstawowa w Mi鹽zylesiu,
Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku,
Spoウeczna Szkoウa Podstawowa w Kウodzku,
Spoウeczne Liceum Oglnoksztaウcアce w Kウodzku.

Jury w skウadzie:
Anna Szmatuウa (przewodniczアca),
Renata Szpak (wiceprzewodniczアca),
Lucyna ヲwist (przedstawiciel Muzeum Ziemi Kウodzkiej),
Jerzy Didyk (przedstawiciel Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego)
oraz Janusz Laska (sekretarz komisji i kordynator konkursu)
przyznaウo nast麪ujアce nagrody i wyrソnienia:

W kategorii A (0 oraz I, II, III szkoウy podstawowe):

miejsce I
?Madonna z Dzieciアtkiem? Katarzyna Religa - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Lucyna Zwardo

miejsce II
?Najカwi黎sza Pani? Iga Martynow - Kウodzki Oカrodek Kultury w Kウodzku
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

miejsce III
?Ku Bogu? Jerzy Bednarski - Kウodzki Oカrodek Kultury w Kウodzku
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

wyrソnienia I stopnia
? ?Madonna z Dzieciアtkiem? Michaウ Mrzek - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Lucyna Zwardo

? ?Objawienie Matki Boskiej Arnostowi z Pardubic? Klaudia Rabiej - Kウodzki Oカrodek Kultury
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

? ?Madonna z Dzieciアtkiem? Klaudia Pietraszek - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Lucyna Zwardo

wyrソnienie II stopnia
? ?Trubadurzy pod Zielonア Bramア? Justyna Bアk - SP 6 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Jolanta Przybycie

? ?Madonna? Joanna Wild - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Lucyna Zwardo

? ?bez tytuウu? Martyna Pyka - SP 2 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Maria Truczka-Plata

wyrソnienie III stopnia
? ?Arnost z Pardubic? Rafaウ Lewczyski - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Lucyna Zwardo

? ?Mウody Arnost z Pardubic? Kasia Stasinkiewicz - Kウodzki Oカrodek Kultury
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

? ?Herb mojego miasta? Dominika Bohacz - Zespウ Przed.-ッウobkowy nr 2 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Jolanta Nowak


W kategorii B (IV, V, VI szkoウy podstawowe oraz I gimnazjum):

miejsce I
?W hoウdzie Arnostowi? Marta ヲliwowska - Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウodzkiej
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

miejsce II
?ヲw. Wojciech u Bolesウawa II w obronie niewolnych? Marta Kuシmiska - SP w Piウawie Grnej
opiekun plastyczny: Teresa Kapuカciska

miejsce III
?Wizja Arnosta? Dagna Tomaszewska - SP 3 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Graソyna Tomaszewska

wyrソnienie I stopnia
? ?Kウodzkie koカcioウy? Karolina Tomczyszyn - SP 82 we Wrocウawiu
opiekun plastyczny: Boソena Czerwiska-Grz

? ?Kamienny pr麋ierz w Bystrzycy Kウodzkiej? Joanna Antosz - SP w Piウawie Grnej
opiekun plastyczny: Teresa Kapuカciska

? ?Kupcy カredniowieczni na przedmieカciach Kウodzka? Paulina Zwardo - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Dariusz Koシlik

wyrソnienie II stopnia
? ?Przy grobie Arnosta? Klaudia Kruk - Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウ.
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

? ?Madonna z czyソykiem? Emil Pytlik - SP 82 we Wrocウawiu
opiekun plastyczny: Boソena Czerwiska-Grz

? ?Most Wita Stwosza? Magdalena Jakubiec - SP 3 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Graソyna Tomaszewska

wyrソnienie III stopnia
? ?Arnost i wierni? Kinga Biaウek - SP w Krosnowicach Kウodzkich
opiekun plastyczny: Jacek Adamowski

? ?Rabusie na drodze do Kウodzka? Bartek Kazimierski - SP 6 w Kウodzku
opiekun plastyczny: Krystyna Kowalska

? ?Most gotycki w Kウodzku? Dominika Chrostowska - SP w Jaszkowej Dolnej
opiekun plastyczny: Dariusz Koシlik


W kategorii C (II, III gimnazjum oraz ponadgimnazjalne):

miejsce I
?Wyprawa misyjna ヲw. Wojciech? Adrianna Wiアcek - Gimnazjum w Piウawie Grnej
opiekun plastyczny: Teresa Kapuカciska

miejsce II
?ヲwi黎y Wojciech w Kウodzku? Lucyna Cygaczuk - Gimnazjum 2 w Polkowicach
opiekun plastyczny: Krystyna Bajon

miejsce III
?Madonna z czyソykiem? Magdalena Gawlik - Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku
opiekun plastyczny: Joanna Sapieha

wyrソnienie I stopnia
? ?Pokora i miウoカ? Agnieszka Sykta - Kウodzki Oカrodek Kultury
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

? ?Cudowne widzenie? Klaudia Smyk - Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウ.
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

? ?ヲladami カredniowiecza? Bartek Bukowski - Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウ.
opiekun plastyczny: Maria ヲliwowska

wyrソnienie II stopnia
? ?Matka Boソa Bardzka? Justyna Pietrucha - Zespウ Szkウ Specjalnych w Opolnicy
opiekun plastyczny: Renata Cyganek

? ?Z ソycia kウodzkich カredniowieczan? Katarzyna Larma - Samorzアdowe Gimnazjum w Mi鹽zylesiu
opiekun plastyczny: Anna Urbanowicz-Horoソaska

? ?Wyprawa wojenna Bolesウawa Chrobrego? Kamila Franczak - Gimnazjum nr 2 w Polkowicach
opiekun plastyczny Krystyna Bajon

wyrソnienie III stopnia
? ?Kウodzki most gotycki z XIV wieku? Izabela Chamielec - Gimnazjum Publiczne w Kウodzku
opiekun plastyczny: Dariusz Koシlik

? ?Koカciウ WNMP w Kウodzku? Dawid B鹽kowski - Gimnazjum Publiczne w Kウodzku
opiekun plastyczny: Dariusz Koシlik

? ?Ratusz w Nowej Rudzie? Ewa Buczakowska - Zespウ Szkウ Specjalnych w Nowej Rudzie
opiekun plastyczny: Maウgorzata Czapliska


Ponadto jury przyznaウo nast麪ujアce nagrody i wyrソnienia opiekunom plastycznym:

I miejsce
dla Marii ヲliwowskiej - KOK w Kウodzku i BPMiG w Bystrzycy Kウodzkiej
II miejsce
dla Lucyny Zwardo - SP w Jaszkwej Dolnej
III miejsce
dla Dariusza Koシlika - Gimnazjum Publicznym w Kウodzku i SP w Jaszkowej Dolnej

wyrソnienia dla:
Teresy Kapuカciskiej - SP i Gimnazjum w Piウawie Grnej
Krystyny Bajon - Gimnazjum 2 w Polkowicach
Boソeny Czerwiskiej-Grz - SP 82 we Wrocウawiu
Graソyny Tomaszewskiej - SP 3 w Kウodzku
Maウgorzaty Czapliskiej - ZSS w Nowej Rudzie.
Jolanty Przybycie - SP 6 w Kウodzku
Anny Urbanowicz-Horoソaskiej - Gimnazjum w Mi鹽zylesiu
Joanny Sapiehy - Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku
Jolanty Nowak - Zespウ Przedszkono ッウobkowy nr 2 w Kウodzku
Renaty Cyganek - ZSS w Opolnicy
Jacka Adamowskiego - SP w Krosnowicach
Krystyny Kowalskiej - SP 6 w Kウodzku
Marii Truczki-Platy - SP 2 w Kウodzku

Uroczyste wr鹹zenie nagrd, wyrソnie i dyplomw uczniom i ich plastycznym opiekunom, poウアczone z wernisaソem i oficjalnym otwarcien wystawy pokonkursowej, odb鹽zie si 19 stycznia (カroda) o godz. 10.00 w Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku ul. 」ukasiewicza 4.
Spotkanie potrwa ok. 2,5 godziny. Na uroczystoカ t gorアco zapraszamy dzieci, mウodzieソ oraz ich rodzicw i nauczycieli plastyki. Miウo nam b鹽zie takソe goカci dyrektorw placwek, ktrzy stwarzajア dogodne warunki dla rozwoju talentw plastycznych swoich podopiecznych, co przyniosウo wymierne efekty w postaci nagrd i wyrソnie w IX Dolnoカlアskim Konkursie Plastycznym, przeprowadzonym pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu w ramach obchodw 640 rocznicy カmierci チrnoケta z Pardubic pod hasウem ?Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej?.

W imieniu Zarzアdu KTO bardzo dzi麑uj wspウorganizatorom i sponsorom konkursu, w szczeglnoカci: Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku, Burmistrzowi Miasta Kウodzka, Zarzアdowi Powiatu Kウodzkiego, firmie
HASTA z Wrocウawia, firmie TITANUM z Wrocウawia oraz licznym sponsorom indywidualnym.
Dolnoカlアskiej Gazecie Szkolnej oraz BRAMIE - Gazecie Prowincjonalnej Ziemi Kウodzkiej dzi麑uj za patronat medialny nad konkursem. Bractwu Flaneklowej Koszuli z Kウodzka dzi麑uj za pomoc w rozpakowywaniu prac i segregowaniu ich na katergorie wiekowe oraz pakowaniu prac do wysyウki.

Sekretarz komisji konkursowej
Janusz Laska
 
Autor: Janusz Laska.


:: pobierz plik MS WORD z protokoウem z obrad komisji konkursowej ::

 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .