. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw

Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w X dolnoカlアskim konkursie plastycznym pod hasウem:
Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu

Konkurs ma charakter wojewdzki, do wzi鹹ia udziaウu w nim zapraszamy nauczycieli i mウodzieソ z wszystkich miejscowoカci naszego regionu. Rozgrywany on b鹽zie w trzech grupach wiekowych:
grupa A: uczniowie klas 0, I, II, III szkウ podstawowych,
grupa B: uczniowie klas IV, V, VI szkウ podstawowych i I gimnazjum,
grupa C: uczniowie klas II i III gimnazjum oraz szkウ ponadgimnazjalnych i カrednich.

UWAGA!
Oprcz plakatu przesウany zostaウ takソe dokウadny REGULAMIN konkursu, ktrego peウnア treカ moソna takソe znaleシ na stronie www.k-t-o.prv.pl.

W kaソdej z trzech grup wiekowych uczniowie otrzymujア nast麪ujアce nagrody
I miejsce: dyplom + 300 zウ + nagrody rzeczowe,
II miejsce: dyplom + 200 zウ + nagrody rzeczowe,
III miejsce: dyplom + 100 zウ + nagrody rzeczowe,
trzy wyrソnienia I stopnia: dyplom + nagrody rzeczowe,
trzy wyrソnienia II stopnia: dyplom + nagrody rzeczowe,
trzy wyrソnienia III stopnia: dyplom + nagrody rzeczowe.

Nauczycielom przyznane zostanア honorowe dyplomy oraz nast麪ujアce nagrody:
1. nauczyciel, ktry wprowadzi najwi麑szア liczb prac do finaウu - 700 zウ
2. nauczyciel, ktry wprowadzi drugア co do iloカci liczb prac do finaウu - 500 zウ
3. nauczyciel, ktry wprowadzi trzeciア co do iloカci liczb prac do finaウu - 300 zウ
x. pozostali nauczyciele, ktrzy wprowadzア prace do finaウu - nagrody rzeczowe

Dodatkowア nagrodア dla wszystkich 36 finalistw i ich opiekunw plastycznych b鹽zie wystawa nagrodzonych i wyrソnionych prac i wernisaソ w Muzeum Ziemi Kウodzkiej 18 stycznia 2006 roku.

Termin nadsyウania prac:
16 grudnia 2005 r. do godz. 15.00
Prosimy skウada osobiカcie lub przesウa drogア pocztowア na adres:
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
ul. Daszyskiego 12
57 - 300 Kウodzko


Dodatkowych informacji i wyjaカnie udziela Janusz Laska - koordynator konkursu, tel. 074 / 867 04 99.

Organizatorzy i sponsorzy konkursu:
- Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
- Zespウ Szkウ Spoウecznych w Kウodzku,
- Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku,
- HASTA - Wrocウaw,
- TITANUM Wrocウaw,
- BIURO-OFERTA Wrocウaw,
- sponsorzy indywidualni, pragnアcy zachowa anonimowoカ.

Patronat medialny:
- Dolnoカlアska Gazeta Szkolna - dolnoカlアskie pismo oカwiatowe
- KREATOR - regionalne pismo kultutalno-oカwiatowe
- BRAMA. Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kウodzkiej.
 
Autor: Janusz Laska.


:: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::

 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .