. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka

Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w XI dolnoカlアskim konkursie plastycznym pod hasウem:

Bajkowa Ziemia Kウodzka
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu

W 1996 roku Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe po raz pierwszy zorganizowaウo regionalny konkurs plastyczny dla dzieci i mウodzieソy "od zerwki po matur". Od 1998 roku konkursem obj黎e zostaウy wszystkie placwki oカwiatowe Dolnego ヲlアska. Czas pウynie i oto zapraszamy do wzi鹹ia udziaウu juソ w jedenastym dolnoカlアskim konkursie plastycznym, ktremu tym razem przyカwieca hasウo: Bajkowa Ziemia Kウodzka. Sudety, to kraina wielu legend, baカni i bajek. Powstajア takソe nowe opowieカci o Ziemi Kウodzkiej - ostatnio Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe wydaウo zbir pi麑nych bajek, opisujアcych przygody niesfornych kotw, majアcych czarodziejskie zdolnoカci przenoszenia si w czasie. W tegorocznym konkursie plastycznym pragniemy zach鹹i mウodych ludzi w wieku od 5 do 17 lat do stworzenia ilustracji do bajek autorstwa Marty Zilbert i 」ady Ponikowskiej pt. "Tajemnica Glacelli". Ksiアソka dost麪na jest w ksi麋arniach oraz w siedzibie Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego, ul. Daszyskiego 12 w Kウodzku. Moソna jア zamwi za 12 zウ takソe telefonicznie i faxem: 074 867 04 99 oraz za pomocア poczty e-mailowej: zss@pulsar.net.pl.


Organizatorzy i sponsorzy konkursu "Bajkowa Ziemia Kウodzka":
- Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
- Zespウ Szkウ Spoウecznych w Kウodzku
- Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku
- Urzアd Miasta Kウodzka
- HASTA - Wrocウaw
- Staropolanka - Polanica Zdrj
- Zespウ Uzdrowisk Kウodzkich
- TITANUM Wrocウaw
- BIURO-OFERTA Wrocウaw
- sponsorzy indywidualni, pragnアcy zachowa anonimowoカ.

Patronat medialny:
Dolnoカlアska Gazeta Szkolna - dolnoカlアskie pismo oカwiatowe
BRAMA. Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kウodzkiej
 
Autor: Wiktor Krokodyl.


:: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::

 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .