. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : WYDAWNICTWA : .   WYDAWNICTWA / inne publikacje ksiアソkowe . : strona gナづウwna : .
Tajemnica Glacelli
Tajemnica Glacelli
Tajemnica Glacelli
Bajki: (c)2007 」ada Ponikowska & Marta Zilbert
Projekt okウadki i ilustracje: (c)2007 Renata Szpak
Opracowanie graficzne i skウad: Krokodyl_Produkt - Wiktor Krokodyl - www.kro.prv.pl
Korekta: Maria Ponikowska, Agnieszka Urbaska, Joanna Zaウucka, 」ukasz Zilbert
Opracowanie graficzne mapek: 」ukasz Zilbert

Wydawcy:
(c)2007 Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
ul. Daszyskiego 12
57-300 Kウodzko
074 / 867 04 99
www.k-t-o.prv.pl

(c)2007 Wydawnictwo MARIA
ul. Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda
074 / 872 50 92

ISBN: 978-83-60478-25-7

72 strony
Format 210x210 mm

Data: Typ wydawnictwa: inne wydawnictwa ksiアソkowe
2014-03-03 Maria Dzierソyska - UMYKAJ。 MI CHWILE
2013-11-02 Doroty W麋rzyn - Jak najdyskretniej oswoi カmier. ッycie i poezja Anny Zelenay
2013-11-02 Bogusウaw Michnik - Wiersze ostatnie o Matce
2011-03-07 KTO ma 15 lat
2010-12-31 Ksi麋a Pikotki
2008-12-06 Labirynt Glacelli
2008-05-21 Szczカliwy i bezpieczny Jaカ ze Spoウecznej
2008-01-14 Czary Glacelli
2007-05-21 Tajemnica Glacelli
2006-07-28 Kウodzko - Miejsca znane i zapomniane
2006-06-22 Twierdza Kウodzka
2006-01-11 X LAT K」ODZKIEGO TOWARZYSTWA OヲWIATOWEGO 1996-2005
2005-08-16 Diabelski mウyn
2005-08-13 I Kongres Eucharystyczny Diecezji ヲwidnickiej Liturgia stacji kongresowej
2005-07-27 ヲpiewajmy Panu
2005-05-13 Spaziergang durch Glatz
2004-12-19 Rymowanki maウej Anki
2004-10-24 Spacer po Kウodzku
2004-09-09 Wsplnota Krzyソa
2001-08-30 10 lat Szkoウy Spoウecznej w Kウodzku
2000-08-20 Liceum Oglnoksztaウcアce im. Bolesウawa Chrobrego w Kウodzku 1945-1995
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .