. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : WYDAWNICTWA : .   WYDAWNICTWA / inne publikacje ksiアソkowe . : strona gナづウwna : .
Labirynt Glacelli
Labirynt Glacelli
Labirynt Glacelli
Bajki: (c)2008 」ada Ponikowska & Marta Zilbert
Projekt okウadki i ilustracje: (c)2008 Maja Maciejewska
Opracowanie graficzne i skウad: Krokodyl_Produkt / Wiktor Krokodyl / www.kro.prv.pl
Korekta: Maria Ponikowska, Joanna Zaウucka, Mietek Kowalcze
Grafika labiryntu i mapki: 」ukasz Zilbert
Wydawcy:
(c)2008 Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe - ul. Daszyskiego 12 - 57-300 Kウodzko - www.k-t-o.prv.pl
(c)2008 Wydawnictwo MARIA - ul. Armii Krajowej 15 - 57-400 Nowa Ruda

Publikacja ukazaウa si dzi麑i dotacji Urz鹽u Marszaウkowskiego Wojewdztwa Dolnoカlアskiego w ramach projektu "Ksiアソka dla dzieci Wyprawy Fusi i Burego - ksiアソka edukacyjno-historyczna".

ISBN: 978-83-60468-77-6

Data: Typ wydawnictwa: inne wydawnictwa ksiアソkowe
2014-03-03 Maria Dzierソyska - UMYKAJ。 MI CHWILE
2013-11-02 Doroty W麋rzyn - Jak najdyskretniej oswoi カmier. ッycie i poezja Anny Zelenay
2013-11-02 Bogusウaw Michnik - Wiersze ostatnie o Matce
2011-03-07 KTO ma 15 lat
2010-12-31 Ksi麋a Pikotki
2008-12-06 Labirynt Glacelli
2008-05-21 Szczカliwy i bezpieczny Jaカ ze Spoウecznej
2008-01-14 Czary Glacelli
2007-05-21 Tajemnica Glacelli
2006-07-28 Kウodzko - Miejsca znane i zapomniane
2006-06-22 Twierdza Kウodzka
2006-01-11 X LAT K」ODZKIEGO TOWARZYSTWA OヲWIATOWEGO 1996-2005
2005-08-16 Diabelski mウyn
2005-08-13 I Kongres Eucharystyczny Diecezji ヲwidnickiej Liturgia stacji kongresowej
2005-07-27 ヲpiewajmy Panu
2005-05-13 Spaziergang durch Glatz
2004-12-19 Rymowanki maウej Anki
2004-10-24 Spacer po Kウodzku
2004-09-09 Wsplnota Krzyソa
2001-08-30 10 lat Szkoウy Spoウecznej w Kウodzku
2000-08-20 Liceum Oglnoksztaウcアce im. Bolesウawa Chrobrego w Kウodzku 1945-1995
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .