. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : WYDAWNICTWA : .   WYDAWNICTWA / inne publikacje ksiアソkowe . : strona gナづウwna : .
KTO ma 15 lat
KTO ma 15 lat
KTO ma 15 lat
Bogato ilustrowane, kolorowe wydawnictwo podsumowuje 15 lat dziaウalnoカci Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
Liczne wywiady, wypowiedzi, materiaウy シrdウowe, kalendarium wydarze oraz kronikarski styl przedstawienia dokona towarzystwa na polu spoウecznym, edukacyjnym, kulturalnym, wydawniczym, sportowym, turystycznym i wychowawczym ukazuje zarwno ogrom pracy i sukcesy kilkuset zaangaソowanych ludzi.
Istotnア czカ ksiアソki stanowi historia prowadzonego przez towarzystwo Zespoウu Szkウ Spoウecznych.
Obowiアzkowa pozycja dla ludzi zainteresowanych najnowszア historiア maウej ojczyzny jakア jest Ziemia Kウodzka.

Stron: 100
Format: 21x21 cm
Oprawa: twarda
Tekst: 」ada Ponikowska i Marta Zilbert
Korekta: Beata Burtowska-Procak
Zdj鹹ia: archiwum KTO oraz dzi麑i uprzejmoカci wielu, wielu osb
Redakcja: 」ada Ponikowska, Marta Zilbert, Wiktor Krokodyl
Okウadka: Janusz Laska (inspiracja), Wiktor Krokodyl (projekt)
Skウad: Krokodyl_Produkt { Wiktor Krokodyl - www.kro.prv.pl }
Wydawca:
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe

ul. Daszyskiego 12
57-300 K」ODZKO
tel. (74) 867 04 99 - www.k-t-o.prv.pl

Wydawnictwo MARIA
ul. Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda

ISBN 987-83-62337-26-2


WYDAWNICTWO UKAZA」O SIハ
DZIハKI WSPARCIU FINANSOWEMU

- Agnieszki i Mirosウawa Bアkw oraz Adama Czaplickiego z firmy OPTOSCAN
- Marii i Bogdana Kokot vel Kokociskich oraz wydawnictwa MARIA
- Elソbiety i Stanisウawa Woウkw oraz sieci Chata Polska (w Kウodzku)
- Barbary Honik oraz hurtownii HOBA
- Jarosウawa Leカniaka i restauracji Przy Mウynie
- Anety i Arkadiusza Kウodziskich i biura podrソy AN-TRAVEL
- Patryka Wilda - Radnego Sejmiku Wojewdztwa Dolnoカlアskiego
- Graソyny i Przemysウawa Tomaszewskich oraz firmy FH Tomasz
- Violetty i Dariusza Gulijw i oカrodka wczasowego Violetta w Bolesウawowie
- Teresy i Wiktora Wolfsonw oraz przychodni lekarskiej SALUS
- Katarzyny i Czesウawa Beckw oraz ksi麋arni przy ul. Wita Stwosza w Kウodzku
- Doroty i Aleksa Gomウkw
- Renaty i Andrzeja Cudakw
- Oksany i Marka Kmiecikw
- Elソbiety i Marcina Chlebickich oraz firmy HESIO
- Marty Cieszyski i firmy IMPMAR
- Anety Marcinkiewicz i firmy ADA
- Pawウa Golaka ? wydawcy "Gazety Kウodzkiej"
- Wウadysウawa Juchniewicza
- Katarzyny i Petera Lorenzw
- Marty i Krzysztofa Karkowskich
- Ewy i Krzysztofa Piorkowskich
- Marii i Stanisウawa Jakubowskich
- Anny i Tadeusza Piskorz-Deneszewskich - Wioletty i Pawウa Ciechanowiczw
- Edyty i Piotra Niebudkw
- Maウgorzaty i Dariusza Krajnikw
- Katarzyny Tomczak
- Barbary i Andrzeja Pastuszkw
- Ingi i Tomasza Chウodzikw
- Ewy i Dariusza Dziedzicw
- Izabeli i Piotra Stecko
- Marzeny i Jerzego ヲliww
- Beaty i Dariusza Berneckich
- Katarzyny i Mariusza Mielczarkw
- Marty i Marka Zubrzyckich
- Alicji Wyrwas
- Katarzyny i Roberta Kitw oraz firmy ROBUS
- Marii i Mieczysウawa Kowalcze
- Teresy i Wiesウawa Sikorskich
- Liliany i Dariusza Buczyskich
- Jolanty Sieradzkiej
- Krystyny i Janusza Kuカmierzw
- Anety i Teodora Tutakw
- Maウgorzaty Marcinowskiej
- Boソeny i Zbigniewa Weissw
- Maウgorzaty i Dariusza Felcenlobenw
- Beaty i Jerzego Didykw
- Janusza Laski
- Anny i Piotra Brzostowiczw
- Maウgorzaty Malinowskiej
- Doroty Kawiskiej-Domurad i Pawウa Domurada

Bardzo cieszymy si, ソe sア na Ziemi Kウodzkiej wraソliwi i nieskアpi ludzie, dla ktrych dziaウania podejmowane przez KTO na rzecz dzieci i mウodzieソy naszego regionu sア waソne, twrcze, nowatorskie i przyczyniajア si do rozwoju wielu mウodych osb.

Bardzo, bardzo dzi麑ujemy za Wasze wsparcie finansowe tego wydawnictwa...

Data: Typ wydawnictwa: inne wydawnictwa ksiアソkowe
2014-03-03 Maria Dzierソyska - UMYKAJ。 MI CHWILE
2013-11-02 Doroty W麋rzyn - Jak najdyskretniej oswoi カmier. ッycie i poezja Anny Zelenay
2013-11-02 Bogusウaw Michnik - Wiersze ostatnie o Matce
2011-03-07 KTO ma 15 lat
2010-12-31 Ksi麋a Pikotki
2008-12-06 Labirynt Glacelli
2008-05-21 Szczカliwy i bezpieczny Jaカ ze Spoウecznej
2008-01-14 Czary Glacelli
2007-05-21 Tajemnica Glacelli
2006-07-28 Kウodzko - Miejsca znane i zapomniane
2006-06-22 Twierdza Kウodzka
2006-01-11 X LAT K」ODZKIEGO TOWARZYSTWA OヲWIATOWEGO 1996-2005
2005-08-16 Diabelski mウyn
2005-08-13 I Kongres Eucharystyczny Diecezji ヲwidnickiej Liturgia stacji kongresowej
2005-07-27 ヲpiewajmy Panu
2005-05-13 Spaziergang durch Glatz
2004-12-19 Rymowanki maウej Anki
2004-10-24 Spacer po Kウodzku
2004-09-09 Wsplnota Krzyソa
2001-08-30 10 lat Szkoウy Spoウecznej w Kウodzku
2000-08-20 Liceum Oglnoksztaウcアce im. Bolesウawa Chrobrego w Kウodzku 1945-1995
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .