. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : WYDAWNICTWA : .   WYDAWNICTWA / periodyki . : strona gナづウwna : .
Rocznik Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
Rocznik Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
Rocznik Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
Wydawcy: KTO
Redaktor naczelny: Janusz Laska
Okウadka: peウny kolor, lakier UV, papier kredowy
Projekt graficzny serii: Wiktor Krokodyl / Krokodyl Produkt
Pozostaウe strony: czarno-biaウe
Iloカ stron: 20-64
Format: A5
Ukazjue si od: 1996 roku
Ukazaウo si: 8 numerw (do 09.2004 r.)
Nakウad: 250 egz.

Data: Typ wydawnictwa: periodyki
2014-03-04 SPOTKANIA Z POLSK。 nr 35
2013-12-11 SPOTKANIA Z POLSK。 - NETik nr 34
2013-06-20 SPOTKANIA Z PRZYROD。 I GEOGRAFI。 - NETik nr 33
2013-06-12 PAKA - NUMER SPECJALNY
2001-01-28 KREATOR. Pismo oカwiatowo-kulturalne Ziemi Kウodzkiej.
1996-01-30 Rocznik Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .