. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : WYDAWNICTWA : .   WYDAWNICTWA / inne publikacje ksi??kowe . : strona gナづウwna : .
Maria Dzier?y?ska - UMYKAJ? MI CHWILE
Maria Dzier?y?ska - UMYKAJ? MI CHWILE
Maria Dzier?y?ska - UMYKAJ? MI CHWILE
Maria Dzier?y?ska
Umykaj? mi chwile


Wydawcy:
Wydawnictwo MARIA Nowa Ruda
ul. Armii Krajowej 15, 57-400 Nowa Ruda

K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
ul. Daszy?skiego 12, 57-300 K?ODZKO

Wydanie pierwsze

Redakcja: Janusz Laska

Opracowanie graficzne, sk?ad i ?amanie: Krokodyl Produkt - www.kro.pro.pl

Druk i oprawa:
Us?ugi Poligraficzne Bogdan kokot vel Kokoci?ski, Nowa Ruda

© Copyright by Maria Dzier?y?ska

ISBN 978-83-62337 -88-0

Format: A5

Stron: 36

Data: Typ wydawnictwa: inne wydawnictwa ksi??kowe
2014-03-03 Maria Dzier?y?ska - UMYKAJ? MI CHWILE
2013-11-02 Doroty W?grzyn - Jak najdyskretniej oswoi? ?mier?. ?ycie i poezja Anny Zelenay
2013-11-02 Bogus?aw Michnik - Wiersze ostatnie o Matce
2011-03-07 KTO ma 15 lat
2010-12-31 Ksi?ga Pikotki
2008-12-06 Labirynt Glacelli
2008-05-21 Szcz??liwy i bezpieczny Ja? ze Spo?ecznej
2008-01-14 Czary Glacelli
2007-05-21 Tajemnica Glacelli
2006-07-28 K?odzko - Miejsca znane i zapomniane
2006-06-22 Twierdza K?odzka
2006-01-11 X LAT K?ODZKIEGO TOWARZYSTWA O?WIATOWEGO 1996-2005
2005-08-16 Diabelski m?yn
2005-08-13 I Kongres Eucharystyczny Diecezji ?widnickiej Liturgia stacji kongresowej
2005-07-27 ?piewajmy Panu
2005-05-13 Spaziergang durch Glatz
2004-12-19 Rymowanki ma?ej Anki
2004-10-24 Spacer po K?odzku
2004-09-09 Wsplnota Krzy?a
2001-08-30 10 lat Szko?y Spo?ecznej w K?odzku
2000-08-20 Liceum Oglnokszta?c?ce im. Boles?awa Chrobrego w K?odzku 1945-1995
. : strona gナづウwna : . Sobota - 28 stycznia 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .