. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie Zapraszamy do obejrzenia galerii z Wieczoru artystycznego - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie.   czytaj wiecej...
Dodane: 2014-01-07 23:17:01   Autor: Janusz Laska.


 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12   13  14  15  »»   zobacz spis 

VII RAJD PRIMAAPRILISOWY
VII RAJD PRIMAAPRILISOWY K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net

zapraszaj? na

VII RAJD PRIMAAPRILISOWY
1 kwietnia (sobota) 2006 r.

Tym razem spotykamy si? na stacji PKP w D?ugopolu Zdroju, by po przej?ciu 12 km zako?czy? rajd w Idzikowie (w pobli?u p?tli autobusowej na ko?cu miejscowo?ci)...   czytaj wiecej...
Dodane: 2006-03-02 20:14:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

PRZEKA? NAM SWモJ 1% - FISKUS I TAK CI ZABIERZE!
PRZEKA?  NAM  SWモJ  1% - FISKUS I TAK CI ZABIERZE! Ka?dy podatnik mo?e przekaza? 1% swojego podatku za 2005 r. od dochodw osobistych dla organizacji obywatelskich. Status organizacji po?ytku publicznego od ubieg?ego roku ma K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, ktre jest organem prowadz?cym nasz? szko??.

Aby przekaza? nam 1% od wyliczonego rocznego podatku nale?y:
I.
Ustali? wysoko?? podatku nale?nego za miniony rok podatkowy (w PIT-ach).
II.
Wp?aci? w terminie z?o?enia zeznania czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia 2006 r. na rzecz KTO odpowiedni? kwot?, przy czym kwota ta nie mo?e by? wi?ksza od 1% podatku nale?nego.
III.
Zadba?, by wp?ata zosta?a dokonana na rachunek bankowy KTO
Bank Zachodni o/K?odzko nr konta: 71 1090 2327 0000 0005 9400 4322

A ponadto zosta?a odpowiednio udokumentowana. Na dokumencie wp?aty musz? by? przynajmniej: imi? i nazwisko oraz adres wp?acaj?cego, kwota dokonanej wp?aty, nazwa organizacji, na rzecz ktrej dokonano wp?aty.
IV.
Wykaza? pomniejszenie podatku z tytu?u wp?aty, pami?taj?c, ?e przy obliczaniu kwoty pomniejszenia pomija si? ko?cwki wyra?one w groszach - PIT 37, cz??? G, punkt 111.

Pami?tajmy, ?e jest to dodatkowa forma dofinansowania.

Zach??my rodzin? i znajomych!
Dodane: 2006-02-06 16:40:17   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu: EKO - K?odzko - 2005
Wyniki konkursu: EKO - K?odzko - 2005 Dnia 3 stycznia 2006 roku jury konkursowe w sk?adzie: Jadwiga Spycha?a, Anna Urbanowicz-Horo?a?ska, Wies?aw Kmiecik, pod metodycznym okiem dr Anny D?bickiej, oceni?o prace ko?cowe projektu EKO - K?odzko - 2005, realizowanego przez Urz?d Miasta K?odzka i K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, pod patronatem Burmistrza Miasta K?odzka.   czytaj wiecej...
Dodane: 2006-01-18 17:27:01   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkursu: Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw
Wyniki konkursu: Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw X wojewdzki konkurs plastyczny
"Ziemia K?odzka - kraina pi?knych krajobrazw"
pod patronatem honorowym Dolno?l?skiego Kuratora O?wiaty - rozstrzygni?ty!


W przewidzianym regulaminem terminie do sekretariatu KTO wp?yn??o ponad tysi?c dwie?cie prac plastycznych...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-12-20 12:09:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2005 - Granty Regionalne
WYNIKI KONKURSU: Rwna? Szanse 2005 - Granty Regionalne Na posiedzeniu komisji w programie "Rwna? Szanse 2005 - Granty Regionalne" zosta?o przyznanych 27 dotacji.
Wszystkim wyr?nionym gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw i udanej realizacji zaplanowanych projektw...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-12-01 00:58:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia - Fotorelacje
XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia - Fotorelacje Wszystkim mi?o?nikom Rajdu Spadaj?cego Li?cia przedstawiamy dwie fotorelacje z przebiegu dziewi?tnastej edycji imprezy.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-14 22:13:47   Autor: Wiktor Krokodyl.

AQUA ZWEI - czyli wyprawa do Storkow
AQUA ZWEI - czyli wyprawa do Storkow W tym roku Szko?a Spo?eczna (Gimnazjum Spo?eczne oraz Liceum Spo?eczne) w K?odzku kontynuowa?a mi?dzynarodowe kontakty z Niemcami i Czechami, w ramach m?odzie?owego programu KLUB-NET, finansowanego z funduszy Fundacji im. Roberta Boscha oraz Polskieh Fundacji Dzieci i M?odzie?y w Warszawie.
Przedstwiamy relacj? z naszego projektu.   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-09 23:45:37   Autor: Wiktor Krokodyl.

EKO - K?odzko - 2005
EKO - K?odzko - 2005 K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe i Urz?d Miasta K?odzka zapraszaj? uczniw i nauczycieli szk? podstawowych i gimnazjalnych, po?o?onych w granicach miasta K?odzka, do udzia?u w konkursie EKO - K?odzko - 2005   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-11-07 12:18:12   Autor: Wiktor Krokodyl.

XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia
XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia Lepiej w grach wyt??a? nogi, ni? popada? w paskudne na?ogi

K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe
Bractwo Flanelowej Koszuli klub-net
ZESPモ? SZKモ? SPO?ECZNYCH W K?ODZKU


zapraszaj?
1 pa?dziernika 2005 roku (sobota) na XIX Rajd Spadaj?cego Li?cia

Spotykamy si? o godz. 9.00 na placu przed stacj? PKP w Polanicy Zdroju...   czytaj wiecej...
Dodane: 2005-09-09 19:42:24   Autor: Wiktor Krokodyl.

Rwna? Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy
Rwna? Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y
(administrator programu)
og?asza rozpocz?cie programu dotacyjnego
Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci
"Rwna? Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy".

Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo?ecznych s?u??cych wyrwnywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ?yciowego m?odzie?y z terenw wiejskich, ma?ych miast (do 20000 mieszka?cw).
  czytaj wiecej... :: pobierz plik MS WORD: wniosek projektu "autorskiego" - Ma?e Granty Regionalne :: :: pobierz plik MS WORD: Zasady konkursu - Rwna? Szanse 2005 - Ma?e Granty Regionalne ::
Dodane: 2005-09-05 22:24:11   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 01 czerwca 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .