. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw

Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
X wojewdzki konkurs plastyczny
"Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw"
pod patronatem honorowym Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty - rozstrzygni黎y!


W przewidzianym regulaminem terminie do sekretariatu KTO wpウynウo ponad tysiアc dwieカcie prac plastycznych z nast麪ujアcych placwek oカwiatowych:
- Publiczne Gimnazjum w Jordanowie ヲlアskim
- Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim
- Szkoウa Podstawowa nr 6 w Kウodzku
- Szkoウa Podstawowa nr 2 w Bystrzycy Kウodzkiej
- Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie
- Zespウ Szkウ Specjalnych w Kudowie Zdroju
- Zespウ Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie
- Przedszkole nr 4 w Kウodzku
- Gimnazjum nr 1 w Polkowicach
- Szkoウa Podstawowa nr 2 w Bielawie
- Szkoウa Podstawowa w Lアdku Zdroju
- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie
- Szkoウa Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kウodzkiej
- Przedszkole Gminne w Jaszkowej Grnej
- Zespウ Szkウ w ヲcinawce ヲredniej
- Kウodzka Szkoウa Przedsi鹵iorczoカci
- Gimnazjum nr 1 w Kウodzku
- Gimnazjum w Kobierzycach
- Zespウ Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach
- Zespウ Szkウ w Niemczy, Przedszkole nr 3 w Kウodzku
- Zespウ Szkウ Integracyjnych w Kウodzku
- Publiczne Gimnazjum w Bardzie
- Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach
- Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju
- Szkoウa Podstawowa nr 80 we Wrocウawiu
- Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej
- Szkoウa Podstawowa nr 7 w Kウodzku
- Liceum Oglnoksztaウcアce w Kウodzku
- Przedszkole Samorzアdowe nr 2 w Kamiecu Zアbkowickim
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Zアbkowicach ヲlアskich
- Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku
- Spoウeczna Szkoウa Podstawowa w Kウodzku
- Zespウ Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kウodzku
- Gimnazjum w Wykrotach
- Szkoウa Podstawowa w Szczytnej
- Publiczna Szkoウa Podstawowa nr 4 w Strzelinie
- Gimnazjum nr 2 w Strzelinie
- Publiczne Gimnazjum w Dusznikach Zdroju
- Kウodzki Oカrodek Kultury
- Zespウ Szkolno-Przedszkolny w ヲcinawce ヲredniej
- Gimnazjum nr 2 w Kウodzku
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w ヲcinawce Dolnej
- Szkoウa Podstawowa w Bolesウawowie
- Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku
- Zespウ Szkウ w Mi鹽zylesiu
- Gimnazjum w Piウawie Grnej
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Mi鹽zylesiu
- Zespウ Szkolno Przedszkolny w ヲcinawce Dolnej
- Szkoウa Podstawowa w Trzebieszowicach
- Gimnazjum nr 1 w Bielawie
- Mウodzieソowy Dom Kultury w ヲwidnicy
- Publiczna Szkoウa Podstawowa w Radkowie
- Szkoウa Podstawowa w Przyウ麑u
- Zespウ Przedszkolno-Szkolny w Zアbkowicach ヲl.
- Zespウ Szkolno Przedszkolny w Srebrnej Grze
- Szkoウa Podstawowa nr 82 we Wrocウawiu
- Szkoウa Podstawowa w Woliborzu
- Zespウ Szkウ Alternatywnych w Kウodzku

W imieniu organizatorw przepraszam za przeczenie w protokole konkursu, szkウ ktre nadesウaウy prace w terminie.
Koordynator konkursu: Janusz Laska.

Wymagania formalne speウniaウo 1204 prace.

Jury konkursowe w skウadzie:
Anna Szmatuウa (przewodniczアca)
Halina Zenka
Lucyna ヲwist
Janusz Laska
dopuカciウo do oceny 1122 prace, speウniajアce wymagania formalne i techniczne.


W kategorii A - klas 0 - IV szkウ podstawowych
I miejsce - Okolice Kウodzka - Agnieszka Bieniasz
opiekun Jacek Adamowski Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach Kウodzkich

II miejsce - bez tytuウu - Nina Gudyk
opiekun Renata Szpak Kウodzki Oカrodek Kultury

III miejsce - bez tytuウu - Jacek Wierzbicki
opiekun Magdalena Rytel-Latos Zespウ Szkウ Intergracyjnych w Kウodzku

9 wyrソnie 1 stopnia
Jaskinia Niedシwiedzia w Kletnie - Laura Brzeziska
opiekun Barbara Gaウosz Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim

Panorama Kウodzka - Agnieszka Szpunar
opiekun Jacek Adamowski Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju

Widok na ヲnieソnik - Iga Martynow
opiekun Maria ヲliwowska Kウodzki Oカrodek Kultury

Przydroソna kapliczka - Zofia Zas麪a
opiekun Maria ヲliwowska Ratuszowa Pracownia Plastyczna w Bystrzycy Kウodzkiej

bez tytuウu - Jacek Kazimierski
opiekun Renata Szpak Kウodzki Oカrodek Kultury

Panorama Stronia ヲlアskiego - Marcin Boszko
opiekun Ewa Kozウowska Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim

Widok na Gry Bialskie - Kamil Staszak
piekun Ewa Kozウowska Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim

Stary Gieraウtw - 」ukasz Gorczyca
opiekun Ewa Kozウowska Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim

Czerpiemy papier - Maciej Kウos, Marcin Goウ鹵iowski, Stanisウaw Wikowiecki
opiekun Zofia ヲciebura Niepubliczne Gimnazjum w ヲcinawce Dolnej

5 wyrソnie 2 stopnia
bez tytuウu - Maja Zilbert
opiekun Renata Szpak Kウodzki Oカrodek Kultury

bez trytuウu - Marcelina Szumielewicz
opiekun Renata Szpak Kウodzki Oカrodek Kultury

bez tytuウu - Iweta Brzechwa
opiekun Renata Szpak Kウodzki Oカrodek Kultury

Spacer w wiosennym sウocu - Aleksandra 」agowska
opiekun Agata Zwardo Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej

Jaszkowa nocア - Katarzyna Brusiska
opiekun Dariusz Koシlik Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej

5 wyrソnie 3 stopnia
Skalne Grzyby - Ola Kisielewicz
opiekun Kama Szczechowiak Szkoウa Podstawowa nr 7 w Bielawie

Przeciwpowodziowa zapora na rzece Wilczce - Kasia Pウasiska
opiekun Teresa Werkowska Zespウ Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie

cykl prac o Kウodzku - Natalia Wolska, Szymon Piwowar, Kuba Komorowski
opiekun Maウgorzata Nytko, Sylwia Raczak Zespウ Przedszk.-ッウobk. nr 2 w Kウodzku

Kolorowe pole - Klaudia Rabiej
opiekun Maria ヲliwowska Kウodzki Oカrodek Kultury

Spacer w krosnowickich lasach - Nataalia Figurska
opiekun Jacek Adamowski Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach Kウodzkich


W kategorii B - klas V - VI szkウ podstawowych i I gimnazjw

I miejsce - Pejzaソ z twierdzア - Ewelina Wolaska
opiekun Dariusz Koシlik Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej

II miejsce - W drodze na Szczeliniec - Dagna Tomaszewska
opiekun Graソyna Tomaszewska Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku

III miejsce - Widok na Szczeliniec - Karolina Ropa
opiekun Jacek Adamowski Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach Kウ.

2 wyrソnienia 1 stopnia
Droga na Szczeliniec - Kinga Biaウek
opiekun Jacek Adamowski Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach Kウ.

Na granicy - Maウgorzata Cieszyska
opiekun Joanna Sapieha Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku

5 wyrソnie 2 stopnia
Droga na szczyt - Katarzyna Stasinkiewicz
opiekun Maria ヲliwowska Kウodzki Oカrodek Kultury

Widok na Szczeliniec - Andrzej Basiski
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

bez tytuウu - Magdalena Jakubiec
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

Kotlina w moich oczach - Marta Bojda
opiekun Anna Urbanowicz-Horoソaska Zespウ Szkウ w Mi鹽zylesiu

Jest takie miejsce na Ziemi Kウodzkiej - Ewelina Sウaby
opiekun Ewa Mikilewicz Zespウ Szkolno-Przedszkolny w ヲcinawce Dln.

5 wyrソnie 3 stopnia
Widok na Bystrzyc - Maウgorzata Budziwojska
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

Fantazja Bウ鹽nych Skaウ - Ada Wicherek
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

Jaskinia Niedシwiedzia - Anna Warcholiska
opiekun Aneta Horソaniecka Publiczna Szkoウa Podstaw. nr 4 w Strzelinie

」アka podgrska w okresie kwitnienia Rソy Kウodzkiej - Dominika Janczak
opiekun Lidia Cieカlik Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku

Barokowa kaplica w Boguszynie - Joanna Antosz
opiekun Urszula Oset Gimnazjum w Piウawie Grnej


W kategorii C - szkウ gimnazjalnych i カrednich

I miejsce Ziemia Kウodzka i jej piekno - Beata Koszczyc
opiekun Gabriela Dubiel Gimnazjum nr 1 w Kウodzku

II miejsce - Skaウy w Grach Stoウowych - Izabela Chamielec
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

III miejsce Bウ鹽ne Skaウy - Dominika Szywaウa
opiekun Iwona Szczカniak Gimnazjum w Kobierzycach

5 wyrソnie 1 stopnia
Masyw ヲnieソnika zimア - Joanna Burska
opiekun Anna Lutz Gimnazjum nr 1 w Bielawie

Park Narodowy Gr Stoウowych - Daria Socha
opiekun Joanna Waksumundzka Mウodzieソowy Dom Kultury w ヲwidnicy

Fantazja Bウ鹽nych Skaウ - Monika Dulian
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

Kraina pi麑nych krajobrazw - Marlena Stawarz
opiekun Iwona Szczカniak Gimnazjum w Kobierzycach

Krajobraz grski - Tomasz Garbowski
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

5 wyrソnie 2 stopnia
Szczeliniec Wielki - Natalia Bウaszkowska
opiekun Anna Lutz Gimnazjum nr 1 w Bielawie

Bウ鹽ne Skaly - Wojciech Jasiski
opiekun Anna Lutz Gimnazjum nr 1 w Bielawie

Kotlina Kウodzka krainア pi麑nych krajobrazw - Krzysztof Krawczyk
opiekun Marzena Kudrywska Publiczne Gimnazjum w Bardzie

bez tytuウu - Marta Wi鹹ek
opiekun Jolanta Rygas Zespウ Gimnazjw nr 3 w Dzierソoniowie

bez tytuウu - Marta Wi鹹ek
opiekun Jolanta Rygas Zespウ Gimnazjw nr 3 w Dzierソoniowie

5 wyrソnie 3 stopnia
bez tytuウu - Agnieszka Szeroszewska
opiekun Dariusz Koシlik Gimnazjum Publiczne w Kウodzku

Koカciウ w Kamieczyku - Izabela Patro
opiekun Joanna Waksumundzka Mウodzieソowy Dom Kultury w ヲwidnicy

Park Narodowy Gr Stoウowych - Marta Lisowska
piekun Joanna Waksumundzka Mウodzieソowy Dom Kultury w ヲwidnicy

Leカna polana - Marta ヲliwowska
opiekun Maria ヲliwowska Ratuszowa Pracownia Plastyczna w Bystrzycy Kウodzkiej

Gry Stoウowe - Justyna Sosnowska
opiekun Aneta Horソaniecka Gimnazjum nr 2 w Strzelinie


Wszystkim nagrodzonym i wyrソnionym gratulujemy sukcesu i przypominamy, ソe uroczyste wr鹹zenie nagrd pieniソnych i rzeczowych uczniom i ich plastycznym opiekunom, poウアczone z otwarciem wystawy, odb鹽zie si juソ 11 stycznia (sroda) 2006 roku o godz. 9.30 w salach Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku ul. 」ukasiewicza 4.
Na uroczystoカ t zapraszamy laureat konkursu, ich plastycznych opiekunw, rodzicw, rodzestwo oraz wszystkie osoby, zainteresowane plastycznア twrczoカciア dzieci i mウodzieソy. Spotkanie potrwa do godz. 13.00.


Koordynator konkursu: Janusz Laska

Organizatorzy i sponsorzy konkursu:
- Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
- Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku
- p. Ryszard Wawryniewicz - Poseウ na Sejm
- firma HASTA z Wrocウawia
- firma BUIROVITA z Wrocウawia
- firma TITANUM z Wrocウawia

Patronat medialny:
- Dolnoカlアska Gazeta Szkolna
- BRAMA Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kウodzkiej
 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .