. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki

Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
zaprasza do wzi鹹ia udziaウu w dolnoカlアskim konkursie literackim pod hasウem:
Czarodziejka Glacella i jej dzieci
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty oraz Starosty Kウodzkiego

REGULAMIN

1. Sudety, to kraina wielu baカni i bajek. Powstajア takソe nowe opowieカci o Ziemi Kウodzkiej - ostatnio Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe wydaウo trzy tomy pi麑nych baカni autorstwa Marty Zilbert i 」ady Ponikowskiej, opisujアcych przygody Fusi i Burego - niesfornych kotw, majアcych czarodziejskie zdolnoカci przenoszenia si w czasie. Kolejno ukazaウy si: "Tajemnica Glacelli" (2007 r.), "Czary Glacelli" (2007 r.) oraz "Labirynt Konwalii" (2008 r.). W tegorocznym wojewdzkim konkursie literackim pragniemy zach鹹i mウodych ludzi z dolnoカlアskich szkウ podstawowych i "zerwek" do napisania wウasnych baカni i bajek o przygodach Fusi i Burego, ktrych akcja b鹽zie rozgrywaウa si w najbliソszym otoczeniu dzieci. Wieカ, miasto, podwrko, las, tajemnicze ruiny, rodzinny dom i kaソde inne miejsce, moソe, dzi麑i wyobraシni mウodych ludzi, sta si przestrzeniア fascynujアcych przygd Fusi i Burego. Preferowany format A4, maksymalnie 5 stron.

2. Celem konkursu jest odszukanie i promowanie mウodych ludzi utalentowanych literacko oraz dotarcie i docenienie pracy tych nauczycieli, ktrzy potrafiア w szczeglny sposb rozbudza w uczniach pasj twrczア.

3. Konkurs ma charakter wojewdzki, do wzi鹹ia udziaウu w nim zapraszamy nauczycieli i uczniw z wszystkich miejscowoカci naszego makroregionu. Rozgrywany on b鹽zie w 7 grupach wiekowych:
- grupa 2002: dzieci urodzone w roku 2002
- grupa 2001: dzieci urodzone w roku 2001
- grupa 2000: dzieci urodzone w roku 2000
- grupa 1999: dzieci urodzone w roku 1999
- grupa 1998: dzieci urodzone w roku 1998
- grupa 1997: dzieci urodzone w roku 1997
- grupa 1996: dzieci urodzone w roku 1996

4. Nagrody i wyrソnienia: wychodzアc z zaウoソenia, ソe na ksztaウt pracy literackiej dzieci ma wpウyw zarwno wraソliwoカ ucznia, jak i opieka merytoryczna nauczycieli, jury przyznawa b鹽zie nast麪ujアce nagrody:

W kaソdej z siedmiu grup wiekowych uczniowie otrzymujア:
I miejsce - dyplom + nagrody rzeczowe wartoカci 250 zウ, w tym ksiアソka zawierajアca nagrodzone teksty,
II miejsce - dyplom + nagrody rzeczowe wartoカci 200 zウ, w tym ksiアソka zawierajアca nagrodzone teksty,
III miejsce - dyplom + nagrody rzeczowe wartoカci 150 zウ, w tym ksiアソka zawierajアca nagrodzone teksty.

Nauczycielom przyznane zostanア dyplomy, ksiアソki zawierajアce nagrodzone teksty oraz:
1. nauczyciel, ktry wprowadzi najwi麑szア liczb bajek do finaウu - 750 zウ,
2. nauczyciel, ktry wprowadzi drugア co do iloカci liczb prac do finaウu - 500 zウ,
3. nauczyciel, ktry wprowadzi trzeciア co do iloカci liczb prac do finaウu 250 zウ,
x. pozostali nauczyciele, ktrzy wprowadzア prace do finaウu ksiアソki

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziaウu nagrd.

Dodatkowア nagrodア dla wszystkich finalistw, ich opiekunw merytorycznych oraz rodzin b鹽zie udziaウ w imprezie plenerowej "ヲwi黎o Ulicy Daszyskiego" w Kウodzku dnia 01 maja 2009 r., podczas ktrej uroczyカcie wr鹹zone zostanア laureatom konkursu nagrody.

5. Napisane wウasnor鹹znie przez dzieci teksty powinny zawiera informacje o autorze, wg zaウアczonego wzoru. Prace pisane na maszynie, komputerze lub powielane - nie b鹽ア oceniane.
Na poczアtku kaソdej pracy naleソy umieカci (np. doszy zszywaczem) nast麪ujアce informacje:
- tytuウ baカni, bajki:
- imi i nazwisko autora
- dokウadna data urodzenia autora
- numer telefonu do autora
- dokウadny adres prywatny autora
- imi i nazwisko nauczyciela sprawujアcego opiek merytorycznア
- dokウadny adres prywatny nauczyciela
- numer telefonu kontaktowego do nauczyciela sprawujアcego opiek merytorycznア
- piecz adresowa szkoウy lub przedszkola

Brak tych informacji moソe by podstawア nie dopuszczenia baカni i bajek do konkursu!

6. Prace w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2008 r. do godz. 15.00 prosimy skウada osobiカcie lub przesウa drogア pocztowア na adres:

Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
ul. Daszyskiego 12
57-300 Kウodzko


Liczy si termin dotarcia prac do KTO.

7. Teksty b鹽ア oceniane przez jury zウoソone z autorek baカni o Glacelli, Fusi i Burym, nauczycieli j黝yka polskiego oraz przedstawicieli organizatorw konkursu. Decyzje jury sア nieodwoウalne, a ostateczna interpretacja regulaminu przysウuguje organizatorom konkursu. Nadesウanie baカni i bajek na konkurs jest rwnoznaczne z uznaniem warunkw niniejszego regulaminu oraz wyraソeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorw baカni i bajek oraz ich merytorycznych opiekunw na potrzeby KTO.

8. Nadesウane teksty nie b鹽ア odsyウane, pozostajアc do dyspozycji KTO oraz sponsorw konkursu. Organizatorzy zastrzegajア sobie prawo bezpウatnego druku baカni i bajek w wydawnictwach KTO.

9. Dodatkowych informacji i wyjaカnie udziela Janusz Laska - koordynator konkursu, tel. (0-74) 867 04 99.

10. Organizatorzy i sponsorzy konkursu ?Czarodziejka Glacella i jej dzieci?:
- Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kウodzku,
- Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku,
- Kウodzki Oカrodek Kultury,
- sponsorzy indywidualni, pragnアcy zachowa anonimowoカ.

Uwaga.
Wydane dotychczas przez KTO ksiアソki z przygodami Fusi i Burego dost麪ne sア w ksi麋arniach oraz w siedzibie Towarzystwa ul. Daszyskiego 12 w Kウodzku w cenie 20 zウ za tom.
Moソna jア zamwi takソe telefonicznie i faxem: 074-867-04-99
oraz za pomocア poczty e-mailowej: zss@pulsar.net.pl.
Wszystkich zach鹹amy takソe do wejカcia na stron naszej ksi麋arni internetowej: www.kto.otwarte24.pl

Zapraszamy do udziaウu w konkursie i ソyczymy powodzenia uczestnikom!
 
Autor: Janusz Laska.


:: pobierz plik PDF z regulaminem konkursu ::

 
Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .