. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : PROJEKTY : .   PROJEKTY / Konkursy . : strona gナづウwna : .
Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka

Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
Protokウ z posiedzenia komisji wojewdzkiego konkursu plastycznego pt. Bajkowa Ziemia Kウodzka, organizowanego przez Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe i Muzeum Ziemi Kウodzkiej w Kウodzku
pod patronatem Dolnoカlアskiego Kuratora Oカwiaty we Wrocウawiu.

Na konkurs w terminie wpウynウy 762 prace z nast麪ujアcych placwek: Publiczna Szkoウa Podstawowa w Radkowie, Gimnazjum Publiczne w Gウuszycy, Szkoウa Podstawowa nr 2 w Polanicy Zdroju, Zespウ Szkウ Oglnoksztaウcアcych Mistrzostwa Sportowego - Gimnazjum w Szklarskiej Por鹵ie, Publiczna Szkoウa Podstawowa nr 4 w Strzelinie, ZSP - Gimnazjum w Kudowie Zdroju, ZSS - Szkoウa Podstawowa nr 2 w Kudowie Zdroju, Gimnazjum w Rui, Szkoウa Podstawowa w Gorzanowie, Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie, Przedszkole Samorzアdowe w Woliborzu, Gimnazjum nr 27 we Wrocウawiu, Gimnazjum Gminne w Sobtce, Spoウeczna Szkoウa Podstawowa w Kウodzku, Spoウeczne Gimnazjum w Kウodzku, Specjalny Oカrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu, Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku, Zespウ Szkウ Oglnoksztaウcアcych i Zawodowych w Lwwku ヲlアskim, Szkoウa Podstawowa nr 1 w Bystrzycy Kウodzkiej, Szkoウa Podstawowa nr 315 w ヲwidnicy, Szkoウa Podstawowa nr 6 w Kウodzku, Kウodzki Oカrodek Kultury w Kウodzku,Niepubliczne Przedszkole Sistr Salezjanek w Pieszycach, Zespウ Szkウ Specjalnych w Opolnicy, Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach, Szkoウa Podstawowa nr 80 we Wrocウawiu, Gimnazjum Sportowo-J黝ykowe w Trzebnicy, Szkoウa Podstawowa w Dusznikach Zdroju, Zespウ Szkウ Integracyjnych nr 2 w Kウodzku, Szkoウa Podstawowa nr 107 we Wrocウawiu, Szkoウa Podstawowa w Woliborzu, Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej, Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウodzkiej, Szkoウa Podstawowa w ッarowie, Publiczne Gimnazjum w Obornikach ヲlアskich, Samorzアdowe Przedszkole w Mi鹽zylesiu, Szkoウa Podstawowa w Zagrodnie, Spoウeczna Szkoウa Podstawowa w Zウotoryi, Zespウ Szkウ Specjalnych w Nowej Rudzie, Gimnazjum Samorzアdowe w Mi鹽zyborzu, Gimnazjum nr 1 w Kウodzku, Publiczne Gimnazjum w Jugowie, Specjalny Oカrodek Wychowawczy w Wアsoszu, Powiatowy Zespウ Szkウ Spoウecznych w Strzegomiu, Chrzeカcijaska Szkoウa Podstawowa we Wrocウawiu, SIGMA Prywatna Szkoウa Podstawowa we Wrocウawiu, Zespウ Szkウ Podstawowych i Gimnazjum w Mi鹽zylesiu, Zespウ Szkウ nr 2 w Kamiecu Zアbkowickim, Szkoウa Podstawowa w Stroniu ヲlアskim, Gimnazjum nr 2 w Strzelinie, Gimnazjum Publiczne w Lアdku Zdroju, Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kウodzkiej, Szkoウa Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ZS - Szkoウa Podstawowa i Gimnazjum w Ujeシdシcu Wielkim, Gimnazjum w Siechnicach - Oddziaウ w ヲw. Katarzynie, Gimnazjum w Sycowie, Poradnia Psychiczno Pedagogiczna w Lubaniu, Przedszkole nr 1 w Polanicy Zdroju, Dom Pomocy Spoウecznej w Zi鹵icach, Szkoウa Podstawowa nr 1 w Twardogrze, Gimnazjum w Piウawie Grnej, Zespウ Szkウ Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.

Jury w skウadzie: Anna Szmatuウa (przewodniczアca), Klaudia Lutosウawska (Muzeum Ziemi Kウodzkiej), 」ada Ponikowska (autorka ksiアソki), Marta Zilbert (autorka ksiアソki), Janusz Laska (Kウodzkie Towarzystw0 Oカwiatowe) na posiedzeniu komisji dnia 15 grudnia 2007 roku postanowiウo przyzna nast麪ujアce nagrody:

w grupie 2002
I miejsce
Jakub Fila, "Bury i Fusia",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
II miejsce
Klaudia Dere, "Glacella",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Marian Baran, "Bury i magiczny wisior",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury

w grupie 2001
I miejsce
Bernadetta Kantor, "Kウodzko przed burzア",
op. Teresa Pietruszewska, Samorzアdowe Przedszkole w Mi鹽zylesiu
II miejsce
Lila Bednarska, "Bury i Fusia",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Weronika Tomala, "Wzgrze z kocim zielem",
op. Maウgorzata Jankowska, Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kウodzkiej
III miejsce
Wiktoria Kroczak, "Wielka woda",
op. Jolanta Lipiska, Samorzアdowe Przedszkole w Mi鹽zylesiu
III miejsce
Natalia Piアtek, "Powdシ",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Lila Bednarska, "Fusia ze zjawア",

op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury

w grupie 2000
I miejsce
Jagoda Horoソaska, "W wehikule czasu",
op. Krystyna Korczak, Zespウ Szkウ w Mi鹽zylesiu
II miejsce
Dominika Klimczak, "Nocna wycieczka",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Julia Szymczyk, "Ucieczka z wieソy",
op. Jolanta Przybycie, Szkoウa Podstawowa nr 6 w Kウodzku
III miejsce
Martyna Sadowska, "Duch z wieソy",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Dominika Klimczak, "Kocia rodzina w pradawnym Kウodzku",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury

w grupie 1999
I miejsce
Agata Szpak, "Bury i Fusia ratujア Madonn ze szczygieウkiem",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
II miejsce
Dominika Parasiewicz, "Piwniczna magia",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej
III miejsce
Agata Szpak, "Fusia i Bury - na ratunek",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Agata Szpak, "Dom Burego i Fusi",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Dominika Parasiewicz, "Wielka woda - powdシ",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej

w grupie 1998
I miejsce
Agata Wieczorek, "Magiczna przemiana",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
II miejsce
Agnieszka Bieniasz, "Spotkanie ze srebrnア kotkア",
op. Jacek Adamowski, Szkoウa Podstawowa w Krosnowicach
III miejsce
Agata Wieczorek, "Bez tytuウu",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Jakub Kierkiewicz, "Poソar w kaplicy",
op. Lucyna Zwardo, Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej

w grupie 1997
I miejsce
Justyna Niebudek, "Wyprawa do zamku",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej
II miejsce
Martyna Por鹵ska, "Przeniesienie w czasie",
op. Renata Szpak, Kウodzki Oカrodek Kultury
III miejsce
Justyna Niebudek, "Spotkanie ze Srebrnア",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej
III miejsce
Kinga 」ukawska, "Spotkanie z Libuszア",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej

w grupie 1996
I miejsce
Kacper Bil, "Wウasny dom",
op. Graソyna Tomaszewska, Szkoウa Podstawowa nr 3 w Kウodzku
II miejsce
Adrianna Olczak, "Tajemnica Glacelli - okウadka",
op. Maria Gerus, Szkoウa Podstawowa nr 1 w Twardogrze
III miejsce
Martin Ostrowski, "W ogrodzie kocimi黎ki",
op. Magdalena Rytel-Latos, Zespウ Szkウ Integracyjnych nr 2 w Kウodzku
III miejsce
Aleksandra Lis, "Biaウa dama",
op. Jacek Adamowski, Szkoウa Podstawowa nr 80 we Wrocウawiu
III miejsce
Wiktoria ッoウyniak, "Na targu",
op. Jacek Adamowski, Szkoウa Podstawowa nr 80 we Wrocウawiu

w grupie 1995
I miejsce
Zofia Zas麪a, "Znaleziony naszyjnik",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej
II miejsce
Ewelina Pocian, "Wielka powdシ - ratuj si kto moソe",
op. Maria ヲliwowska, Publiczna Biblioteka w Bystrzycy Kウodzkiej
III miejsce
Michaウ Mrzek i Katarzyna Religa, "Poソar w kaplicy",
op. Agata Zwardo, Szkoウa Podstawowa w Jaszkowej Dolnej
III miejsce
Klaudia Rabiej, "Spotkanie z rabusiami",
op. Maria ヲliwowska, Kウodzki Oカrodek Kultury

w grupie 1994
I miejsce
Ewa Serweciska, "Na placu budowy - most",
op. Joanna Sapieha, Gimnazjim Spoウeczne w Kウodzku
II miejsce
Jakub Liszewski, "Wielka przygoda - droga do zamku",
op. Maria ヲliwowska, Kウodzki Oカrodek Kultury

w grupie 1993

I miejsce
Anna Rソaska, "Wyprawa po korale",
op. Aneta Horソaniecka, Gimnazjum nr 2 w Strzelinie
II miejsce
Wjciech Skibicki, "Korale odnalezione",
op. Joanna Sapieha, Gimnazjum Spoウeczne w Kウodzku
III miejsce
Kornelia Furca, "Szczカliwy skok",
op. Zofia Twardowska, Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

w grupie 1992
I miejsce
Alicja Bウasiak, "Z piwnicy w カwiat",
op. Anna Marchwicka, Publiczne Gimnazjum w Obornikach ヲlアskich
II miejsce
Karolina Tabaka, "Opowieカci Glacelli",
op. Dorota Nowak, ZS Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Por鹵ie
III miejsce
Aleksandra Babiak, "Zguba Strzeソysウawy",
op. Zbigniew Babiak, Publiczne Gimnazjum w Jugowie

w grupie 1991
I miejsce
Marta ヲliwowska, "Kウodzkie opowieカci",
op. Maria ヲliwowska, Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kウodzkiej
II miejsce
nie przyznano
III miejsce
Dorota Maniecka, "Wir czasu",
op. Aneta Horソaniecka, ZS Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim

w grupie 1990
nie przyznano nagrd

Opiekunowie plastyczni, ktrzy wprowadzili najwi麑szア liczb prac do finaウu:
I miejsce
Renata Szpak - 700 zウ + 3 dni w Sanatorium Wielka Pieniawa (z bezpウatnymi zabiegami)
II miejsce
Maria ヲliwowska - 500 zウ + 3 dni w Sanatorium Wielka Pieniawa (z bezpウatnymi zabiegami)
III miejsce
Joanna Sapieha - 300 zウ + 3 dni w Sanatorium Wielka Pieniawa (z bezpウatnymi zabiegami)

Wyrソnienia - nagrody rzeczowe:
Jacek Adamowski, Zbigniew Babiak, Maria Gerus, Aneta Horソaniecka, Maウgorzata Jankowska, Krystyna Korczak, Jolanta Lipiska, Anna Marchwicka, Dorota Nowak, Teresa Pietruszewska, Jolanta Przybycie, Magdalena Rytel-Latos, Graソyna Tomaszewska, Zofia Twardowska, Agata Zwardo, Lucyna Zwardo.

Dodatkowア nagrodア dla wszystkich laureatw jest pokonkursowa wystawa nagrodzonych prac. Wernisaソ odb鹽zie si w Muzeum Ziemi Kウodzkiej 16 stycznia 2008 roku o godz. 10.00.
Nagrodzone prace znajdア si w specjalnym wydaniu ksiアソki "Tajemnica Glacelli".


Koordynator konkursu
Kウodzko, 15 grudnia 2007 roku
Janusz Laska


http://www.kto.superhost.pl/home.php?m=1&s=11&sm=236">Zobacz galeri nagrodzonych prac!
 
Autor: Janusz Laska.

Data Konkurs
2012-12-04 Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodziウ si Bg!
2012-11-28 Konkurs plastyczny: W Betlejem narodziウ si Bg!
2010-03-18 Konkurs na Najaktywniejszy Samorzアd Szkolny w Powiecie Kウodzkim w roku szkolnym 2009/10
2009-12-17 Wyniki finaウu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-11-18 70 lat po napaカci... - konkurs historyczny
2009-11-17 Wyniki pierwszego etapu konkursu historycznego: 70 lat po napaカci...
2009-05-01 Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2009-04-27 Protokウ: Czarodziejka Glacella i jej dzieci - dolnoカlアski konkurs literacki
2007-12-17 Wyniki konkursu plastycznego: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2007-12-14 Dolnoカlアski konkurs plastyczny: Bajkowa Ziemia Kウodzka
2005-12-19 Wyniki konkursu Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-10-01 Konkurs plastyczny: Ziemia Kウodzka - kraina pi麑nych krajobrazw
2005-01-06 Z PUNKTU WIDZENIA JURORA
2005-01-05 Dzieci wspウtworzア pi麑ny カwiat
2005-01-04 Konkursy Plastyczne przez lata
2005-01-03 Wyniki konkursu plastycznego: Dziedzictwo カredniowiecza na Ziemi Kウodzkiej
. : strona gナづウwna : . Wtorek - 02 czerwca 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .