. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : CO NOWEGO : .   CO NOWEGO / aktualno?ci . : strona gナづウwna : .

 wiadomoカci: 145   strona:  ««  1  2   3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»   zobacz spis 

VIVAT 3 Maja!
VIVAT 3 Maja! VIVAT 3 Maja!
222 lata od uchwalenia Konstytucji 3 Maja
150 lat po Powstaniu Styczniowym


Kto by? kiedy? 11 listopada lub 3 maja w Krakowie, ten wie, ?e w tym krlewskim mie?cie ?wi?ta narodowe obchodzone s? na weso?o, ze ?piewami, ta?cami, ulicznymi paradami, konkursami, plenerowymi spektaklami, biesiadowaniem, flagami, fanfarami, salwami z r?nego rodzaju broni, fajerwerkami, balonikami i innymi sposobami "radowania si?". Jednak w przewa?aj?cej liczbie polskich miast jest inaczej. Symboliczne wi?zanki pod jakim? pomnikiem, oficjalne przemwienia, kilka flag narodowych wisz?cych na budynkach u?yteczno?ci publicznej. Smutek...   czytaj wiecej...
Dodane: 2013-04-12 10:44:35   Autor: Janusz Laska.

SPOTKANIA Z PRZYROD? I GEOGRAFI?
SPOTKANIA Z PRZYROD? I GEOGRAFI? SPOTKANIA Z PRZYROD? I GEOGRAFI? - nowe wydawnictwo KTO, w ktrym znajdziecie informacje o atrakcyjnych formach prowadzenia zaj?? lekcyjnych z przyrody i geografii.
Pierwszy numer ukaza? si? 11 lutego 2013 roku.
  czytaj wiecej...
Dodane: 2013-02-12 11:19:47   Autor: Janusz Laska.

Galeria prac nagrodzonychw konkursie plastycznym: W Betlejem narodzi? si? Bg!
Galeria prac nagrodzonychw konkursie plastycznym: W Betlejem narodzi? si? Bg! Z przyjemno?ci? prezentujemy galeri? prac nagrodzonych w konkursie plastycznym W Betlejem narodzi? si? Bg!.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-12-18 10:13:12   Autor: Janusz Laska.

Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe i Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
zapraszaj? na finisa? wystawy gobelinw

Maria Gostylla-Pachucka
WYSTAWA GOBELINモW


19 grudnia 2012 r. (?roda) godz. 11:00
Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
ul. Jana Paw?a II
(przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku)   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-12-06 09:10:32   Autor: Wiktor Krokodyl.

Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodzi? si? Bg!
Wyniki konkurs plastycznego: W Betlejem narodzi? si? Bg! Na tegoroczny XII Dolno?l?ski Konkurs Plastyczny "W Betlejem narodzi?
si? Bg" nap?yn??o ponad 800 prac, ktrych autorzy mieli od 6 do 20 lat. Z
wielk? rado?ci? informujemy, ?e w znakomitym gronie 36 laureatw znale?li
si? tak?e m?odzi ludzie z pa?stwa placwki. W za??czeniu przesy?amy kopi?
protoko?u z prac komisji.

Wi?cej szczeg?w w protokole konkursu - do pobrania.   czytaj wiecej... :: pobierz plik PDF ::
Dodane: 2012-12-04 13:27:19   Autor: Janusz Laska.

Nepomuki w kaplicy
Nepomuki w kaplicy Po wystawie fotografii prezentuj?cej ptaki autorstwa Krzysztofa Sapiehy w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego (roboczo nazywanej Centrum Kultury Chrze?cija?skiej) 13 listopada, tu? po II K?odzkim ?piewaniu, odby? si? wernisa? zdj?? Jerzego Budzi?skiego.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-11-19 14:05:56   Autor: Mietek Kowalcze.

II K?odzka Lekcja ?piewania
II K?odzka Lekcja ?piewania - Tak si? powinno organizowa? uroczysto?ci, spotkania i imprezy o charakterze spo?ecznym, patriotycznym czy wsplnotowym - oto opinia jednego z uczestnikw II K?odzkiego ?piewania zorganizowanego w kaplicy Matki Bo?ej Cz?stochowskiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku. Co z?o?y?o si? na takie pozytywne zdanie?   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-11-19 13:44:54   Autor: Mietek Kowalcze.

Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy
Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy 13 listopada 2012 roku otwarto w "Chacie Polskiej" wystaw? fotografii Krzysztofa Sapiehy. W samo po?udnie 8 grudnia 2012 r. odp?dzie si? spotkanie z autorem zdj??, po??czone z degustacj? r?nych pyszno?ci. W pawilonie handlowym spotkaj? si? wi?c ze sob? sztuka kupiecka, sztuka fotograficzna i sztuka kulinarna. Zapraszamy...   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-11-15 00:54:43   Autor: Wiktor Krokodyl.

Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej Nowa wystawa fotografii
"?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej".
Zdj?cia autorstwa Jerzego Budzi?skiego.
Wernisa? wystawy 13 listopada 2012 o godz. 17.00
(po wsplnym ?piewaniu pie?ni legionowych - zobacz szczeg?y).   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-11-05 22:49:43   Autor: Wiktor Krokodyl.

Druga K?odzka Lekcja ?piewania
Druga K?odzka Lekcja ?piewania Druga K?odzka Lekcja ?piewania
13 listopada 2012 godz. 15.30
parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
Uczcijmy Dzie? Niepodleg?o?ci radosnym ?piewem!


K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe, K?odzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury Chrze?cija?skiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku zapraszaj? wszystkich mieszka?cw K?odzka i okolic na Drug? K?odzk? Lekcj? ?piewania. Przygotowali?my 21 pie?ni legionowych - tych bardzo znanych oraz tych mniej znanych.   czytaj wiecej...
Dodane: 2012-11-05 20:29:21   Autor: Wiktor Krokodyl. wiadomoカci: 145   strona:   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »» 

Data Tytuウ
2014-04-02 13:57:37 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-04-02 13:17:56 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-12 08:24:16 GALERIA - Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej "Przestrze? oswojona"
2014-03-03 10:26:12 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-21 09:11:19 GALERIA - 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-10 11:16:10 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-07 23:17:01 GALERIA - Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2014-01-04 17:12:17 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-25 06:39:12 GALERIA - 11 listopada 2013 - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-13 08:02:04 GALERIA - Premiera ksi??ki Doroty W?grzyn o Annie Zelenay
. : strona gナづウwna : . Niedziela - 28 maja 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .