. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
II Kウodzkie ヲpiewanie
- Tak si powinno organizowa uroczystoカci, spotkania i imprezy o charakterze spoウecznym, patriotycznym czy wsplnotowym - oto opinia jednego z uczestnikw II Kウodzkiego ヲpiewania zorganizowanego w kaplicy Matki Boソej Cz黌tochowskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku. Co zウoソyウo si na takie pozytywne zdanie? Najpierw dobrze zaplanowana i przeprowadzona organizacja caウoカci. Po prostu wszystko dopi黎e na ostatni guzik. Nast麪nie przygotowanie specjalnego "ヲpiewnika" na t okazj. 21 pieカni i piosenek, zawartych w tym ウadnym graficznie wydawnictwie, w sam raz zapeウniウo pウtoragodzinne spotkanie. To jeszcze nie wszystko. Oto na scenie zach鹹aウ do カpiewu liczny, na t okazj przygotowany chr mi鹽zyszkolny z akompaniatorami, czyli nauczycielami muzyki z poszczeglnych placwek. I wreszcie najwaソniejszy wymiar カwi黎owania Dnia Niepodlegウoカci, czyli bardzo liczny udziaウ uczestnikw. I to nie widzw, ale wウaカnie uczestnikw-wspウtwrcw spotkania. Bo カpiewaliカmy naprawd razem, bo byウy w nas emocje (podobnie jak wカrd chrzystw i akompaniatorw) prawdziwe i nie zawaham si napisa patriotyczne. Po Krakowie i Kウodzku warto rozpropagowa takie obchodzenie narodowego カwi黎a w innych miejscowoカciach Polski.


 
Autor: Mietek Kowalcze.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .