. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Dzie Smoka
Obrazek

Wszystkie dzieci w wieku 5 i 6 lat z terenu Hrabstwa Kウodzkiego
zapraszamy z opiekunami lub rodzicami na DZIEム SMOKA 12 czerwca 2013 roku od godz. 9.00 do 12.00 w Spoウecznej Szkole Podstawowej ul.Daszyskiego 12 w Kウodzku.
W tym dniu poznamy ソycie smokw ze wszystkich stron.
B鹽zie duソo smoczych zabaw.
B鹽zie to radosne, naukowe i zabawowe spotkanie ze カwiatem smokw przygotowane specjalnie dla dzieci na przeウomie 5 i 6 roku ソycia. Trzy godziny ekscytujアcych zaj z rソnych dziedzin. Doroカli teソ b鹽ア si カwietnie bawi!

Program przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespoウu Szkウ Spoウecznych w Kウodzku oraz Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe.

Zapraszamy!

Prosimy o wczeカniejsze zgウoszenie uczestnictwa w Dniu Smoka pod numerem telefonu: 74-867 24 57
 
Autor: Wiktor Krokodyl.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .