. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
Obrazek

Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
parafia Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego
w Kウodzku (ul. Jana Pawウa II)
zaprasza 3 maja 2014 r. o godzinie 17:30
na wernisaソ wystawy artystycznej

POZYTYWNI
Malwina Karp i Goカcie


Artyカci:
Karol Babicz
Piotr Bウaソejewski
Adam Chmielowiec
Pedro Cordon
Tomasz Gmerek
Artur Goliski
Emil Goカ
Joanna Jakubowicz
Ewa Karp
Janusz Karp
Malwina Karp
Wojtek Kielar
Anna Koウodziejczyk
Beata Koszyc
Adrian Istowski-Leszczuk
Paweウ Lewandowski-Palle
Izabela Malinowska
Laura Malinowska
Piotr Makaウa
Michaウ Marek
Bogusウaw Michnik
Marta Mirynowska
Zbyszek Muziewicz
Judyta Pilarczyk
Przemek Pintal
Tomasz Pu詭owski
Stefan Sadowski
Marlena Solska
Joanna Stoklasek-Michalak
Wojciech Szewczyk
Daniela Tagowska
Dorota Tupko
Robert Truczka
Jolanta Ubik
Jola Waniowska
Bogdan Wieczorek
Mariusz Willdeman
Martyna Zimo


Organizatorzy:
Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe
Zespウ Szkウ Spoウecznych w kウodzku
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kウodzku
Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
 
Autor: Janusz Laska.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . |roda - 27 maja 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .