. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
Obrazek

5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
pod honorowym patronatem Kazimierza Kimso
Przewodniczアcego NSZZ Solidarnoカ Region Dolny ヲlアsk


13 lutego 2014 roku godz. 16.00

Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku

Kto byウ kiedyカ 3 maja, 6 sierpnia lub11 listopada w Krakowie, ten wie, ソe w tym krlewskim mieカcie カwi黎a narodowe obchodzone sア na wesoウo, ze カpiewami, tacami, ulicznymi paradami, konkursami, plenerowymi spektaklami, biesiadowaniem, flagami, fanfarami, salwami z rソnego rodzaju broni, fajerwerkami, balonikami i innymi sposobami "radowania si". Od kilku lat prbujemy obchodzi w Kウodzku カwi黎a narodowe "po krakowsku", czyli na wesoウo i z przytupem. Kto byウ na poprzednich naszych lekcjach カpiewania - ten wie, ソe duma z bycia Polakiem i radoカ z posiadania wウasnego pastwa podczas takich imprez idア w parze!
W tym roku Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe oraz Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku zapraszajア na kolejnア Piアtア Kウodzkア Lekcj ヲpiewania, ktra b鹽zie w sposb szczeglny eksponowaウa pieカni patriotyczne zwiアzane z antykomunistycznymi wystアpieniami w latach siedemdziesiアtych i osiemdziesiアtych oraz z czasami powstawania Solidarnoカci.
Caウy demokratyczny カwiat podziwia Polakw za Solidarnoカ, za pokojowe przemiany, ktre wymusiウy zmian systemu politycznego na wウadzach Polski i oカciennych krajw bloku komunistycznego. Chciejmy takソe by dumni z Solidarnoカci i docemy poカwi鹹enie tysi鹹y Polakw, ktrzy w ponurych czasach Gomウki, Gierka, Kani i Jaruzelskiego naraソali swoje ソycie i zdrowie dla przyszウych pokole, czyli dla nas.
Zapraszamy na ul. Jana Pawウa II w Kウodzku do Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej na 5. Kウodzkア Lekcj ヲpiewania 13 lutego 2014 roku o godz. 16.00.
Tradycyjnie juソ, kaソda osoba otrzyma specjalnie na t okazj przygotowane wydawnictwo, zwierajアce teksty pieカni oraz garカ informacji o historii Polski.
 
Autor: Janusz Laska.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . |roda - 27 maja 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .