. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
5. K?odzka Lekcja ?piewania
Obrazek

5. K?odzka Lekcja ?piewania
pod honorowym patronatem Kazimierza Kimso
Przewodnicz?cego NSZZ Solidarno?? Region Dolny ?l?sk


13 lutego 2014 roku godz. 16.00

Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku

Kto by? kiedy? 3 maja, 6 sierpnia lub11 listopada w Krakowie, ten wie, ?e w tym krlewskim mie?cie ?wi?ta narodowe obchodzone s? na weso?o, ze ?piewami, ta?cami, ulicznymi paradami, konkursami, plenerowymi spektaklami, biesiadowaniem, flagami, fanfarami, salwami z r?nego rodzaju broni, fajerwerkami, balonikami i innymi sposobami "radowania si?". Od kilku lat prbujemy obchodzi? w K?odzku ?wi?ta narodowe "po krakowsku", czyli na weso?o i z przytupem. Kto by? na poprzednich naszych lekcjach ?piewania - ten wie, ?e duma z bycia Polakiem i rado?? z posiadania w?asnego pa?stwa podczas takich imprez id? w parze!
W tym roku K?odzkie Towarzystwo O?wiatowe oraz Centrum Kultury Chrze?cija?skiej przy parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku zapraszaj? na kolejn? Pi?t? K?odzk? Lekcj? ?piewania, ktra b?dzie w sposb szczeglny eksponowa?a pie?ni patriotyczne zwi?zane z antykomunistycznymi wyst?pieniami w latach siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych oraz z czasami powstawania Solidarno?ci.
Ca?y demokratyczny ?wiat podziwia Polakw za Solidarno??, za pokojowe przemiany, ktre wymusi?y zmian? systemu politycznego na w?adzach Polski i o?ciennych krajw bloku komunistycznego. Chciejmy tak?e by? dumni z Solidarno?ci i doce?my po?wi?cenie tysi?cy Polakw, ktrzy w ponurych czasach Gom?ki, Gierka, Kani i Jaruzelskiego nara?ali swoje ?ycie i zdrowie dla przysz?ych pokole?, czyli dla nas.
Zapraszamy na ul. Jana Paw?a II w K?odzku do Centrum Kultury Chrze?cija?skiej na 5. K?odzk? Lekcj? ?piewania 13 lutego 2014 roku o godz. 16.00.
Tradycyjnie ju?, ka?da osoba otrzyma specjalnie na t? okazj? przygotowane wydawnictwo, zwieraj?ce teksty pie?ni oraz gar?? informacji o historii Polski.
 
Autor: Janusz Laska.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisa? wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Go?cie
2014-05-03 6. K?odzka Lekcja ?piewania Pie?ni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisa? wystawy fotograficznej Marii Dzier?y?skiej - Przestrze? oswojona
2014-02-13 5. K?odzka Lekcja ?piewania
2014-01-16 Wernisa? wystawy rze?by ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne ?piewanie pie?ni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogus?aw MICHNIK i Go?cie
2013-08-13 Wernisa? polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie? Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrze?cija?skiej
2013-05-06 III K?odzka Lekcja ?piewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol?dowy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ?wi?ty Jan Nepomucen na Ziemi K?odzkiej
2012-11-13 Druga K?odzka Lekcja ?piewania
2012-11-11 II K?odzkie ?piewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w K?odzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onkw KTO
. : strona gナづウwna : . Sobota - 28 stycznia 2023 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .