. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Nepomuki w kaplicy
Po wystawie fotografii prezentujアcej ptaki autorstwa Krzysztofa Sapiehy w kaplicy Matki Boソej Cz黌tochowskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego (roboczo nazywanej Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej) 13 listopada, tuソ po II Kウodzkim ヲpiewaniu, odbyウ si wernisaソ zdj Jerzego Budziskiego. I to jest znw przykウad tego, jak prywatna pasja moソe sta si interesujアca dla odbiorcw. Dlaczego? Bo autor tych prac, poszukujアc wszelkich realizacji wyobraソe カwi黎ego Jana Nepomucena nie tylko prowadzi swoistア satystyk, ale jeszcze ciekawie uwiecznia to, co si zmienia, ba, coraz czカciej, niestety, przepada. Sama wystawa noszアca tytuウ "ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej" to 32 prace fotograficzne dobrze przygotowane do oglアdania przez komisarza wystawy Bogdana Wieczorka. Wernisaソ to takソe wiele rozmw z autorem zdj o okolicznoカciach "odkrywania" pasji, jej miウych i przykrych stronach, o tym wreszcie, ソe zaraziウ wirusem fotgrafowania カwiアtkw co najmniej kilka osb. Tradycjア wernisaソy w kaplicy staウo si cz黌towanie przybyウych smacznym tortem ze stosownym obrazkiem na jego wierzchu, przedstawiajアcym tym razem, a jakソe, カwi黎ego Jana. Autor przygotowaウ jako tウo spotkania prezentacj, ktra przedstawiaウa wszystkich Janw Nepomukw, ktrych sfotografowaウ w "kraju Pana Boga". Dokウadnie 200. Warto byウo popatrze na publicznoカ, z jakim zainteresowaniem wszyscy oglアdaliカmy i ten element spotkania. Wystawa bedzie czynna do 15 grudnia 2012 r.


 
Autor: Mietek Kowalcze.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Pi?tek - 25 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .