. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
Obrazek

Nowa wystawa fotografii
"ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej".
Zdj鹹ia autorstwa Jerzego Budziskiego.
Wernisaソ wystawy 13 listopada 2012 o godz. 17.00
(po wsplnym カpiewaniu pieカni legionowych - zobacz szczegウy).


Kウodzkie Towarzystwo Oカwiatowe oraz Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku zapraszajア do obejrzenia wystawy fotografii Jerzego Budziskiego pt. "ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej". Wernisaソ wystawy 13 listopada 2012 roku o godz. 17.00.

JERZY BUDZIムSKI jest mieszkacem Kウodzka od urodzenia. Ma 49 lat, ソon i crk. Pracuje w Zespole Szkウ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kウodzku jako nauczyciel dyplomowany teoretycznych przedmiotw zawodowych oraz informatyki. Interesuje si zabytkami i architekturア, bardzo ch黎nie podrソuje i zwiedza. Jeシdzi na rowerze i nartach, uprawia koszykwk. Jego podrソe sア zazwyczaj niezaplanowane. Odwiedza miejsca przypadkowe, miasta i wsie, gdzie ma nadziej spotka ヲw. Jana Nepomucena - patrona rzek i jezior, dobrej spowiedzi oraz opiekuna dobrej sウawy i honoru. Wウaカnie fotograficzne uwiecznianie wizerunkw tego ヲwi黎ego staウo si jednア z jego pasji. Na tysiアcu fotografii uwieczniウ juソ ponad dwieカcie wizerunkw tego カwi黎ego.

Na wystawie zobaczymy 32 wybrane rzeシby i malowidウa z wizerunkiem ヲw. Jana Nepomucena, jako jeden ze カladw poboソnoカci ludowej i kultu tego ヲwi黎ego na tle pejzaソu pi麑nej Ziemi Kウodzkiej.

Wystawa b鹽zie czynna do 15 grudnia 29012 roku. Oglアda jア b鹽zie moソna podczas wernisaソu, imprez odbywajアcych si w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej przy parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku oraz w terminach dogodnych dla zwiedzajアcych, ustalonych z proboszczem parafii ks. Julianem Rafaウko.

Komisarz wystawy: Bogdan Wieczorek.
Koordynator projektu: Janusz Laska.

Zobacz galeri zdj:


 
Autor: Zarzアd Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Czwartek - 24 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .