. : strona gナづウwna : .

ZAPRASZAMY NA NOW。 STRONハ  KTO    

www.kto.klodzko.pl

. : strona gナづウwna : . . : KTO : .   KTO / komunikaty i wydarzenia . : strona gナづウwna : .
Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
Obrazek

Proboszcz parafii pod wezwaniem
Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
Prezes Kウodzkiego Towarzystwa Oカwiatowego
Kurator wystawy i uczestnicy

zapraszajア na wernisaソ

WYSTAWY RZEャBY
studentw i absolwentw
wrocウawskiej Akademii Sztuk Pi麑nych
warszawskiej Akademii Sztuk Pi麑nych
poznaskiego Uniwersytetu Artystycznego

pt. ZNIKAJ

16 stycznia (czwartek) 2014 roku o godzinie 17.00
Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
przy parafii pod we zwaniem Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
ul. Jana Pawウa II

Uczestnicy wystawy:
Paweウ CZEKAムSKI
Miウosz FLIS
Matej FRANK
Roland GRABOWSKI
Grzegorz 」OZNIKOW
Michaウ OGANIACZYK
Daniel SOBAムSKI
Maria STOッEK
Anna SZWEC
Szymon WOJTY」A
Anna ッAK

Kurator wystawy:
Szymon WOJTY」AZnikaj.
Znika to prozaiczne i bardzo powszechne stwierdzenie. Warunkuje ono niemal kaソdy proces ソyciowy. Kaソdy ruch, transformacja przyczynia si do tego, co nazywamy znikaniem. ッyczenie znikni鹹ia kogoカ lub czegoカ towarzyszア nam aソ za cz黌to.

Istnienie czystego znikania - procesu, w ktrym materia przestaje caウkowicie istnie jest zastanawiajアce.
Zarejestrowanie sytuacji, w ktrej moソna byウo by po prostu przesta by - w danej formie i ukウadzie, aby nie zastアpi go ソadnym innym? Jeカli znikanie jest sytuacjア czysto teoretycznア to dlaczego zakorzeniウo si tak bardzo w potocznej mowie? Energia opisywanego procesu to problem niezbadany, b鹽アcy poza powszechnymi zdolnoカciami poznawczymi. Stawanie si niewidocznym to przecieソ sfera zarezerwowana dla tajemnej alchemii. Jednak samo sウowo rozpowszechniウo si wカrd nas. Jednym z powodw moソe by fakt, ソe stymuluje czウowieka do dziaウania odcinajアc od konsekwencji. Znikni鹹ie etymologicznie nie uwzgl鹽nia bowiem tego co po nim zostaje? Pozwala zapomnie o konsekwencjach dziaウania?
ッyjemy w czasie zdynamizowanego znikania, ktre odgradza nas od sentymentalizmu. W neoliberalnej strukturze ソycia nie ma miejsca na postj, chwile odwrcenia i wspomnienia tego co przeszウe. Pozornoカ "Znikania" odgradza czas wspウczesny od ruin cywilizacji, katastrof ekologicznych i wszystkich procesw, ktrych nie dano nam oglアda.
Na znikanie moソna spojrze dwojako. Z jednej strony interesujアcy jest jego spoウeczny wymiar - jako narz鹽zie uczestniczアce w przemianach i ruchach. Z drugiej zaカ znikanie to niemal metafizyczne zjawisko, wciアソ intrygujアce wspウczesnego czウowieka.
Miejsce eksponowanych prac rwnieソ podlega wyソej opisanym determinantom. Oto byウy koカciウ przestaウ nim by. Zmienia si charakter tego obiektu, ktry niczym serce wciアソ pulsuje i nie daje o sobie zapomnie.
.
W zaprezentowanych pracach chcemy przyjrze si, uchwyci aspekt, ktry teoretycznie jest nieuchwytny. Poczynajアc od etymologii tego sウowa, poprzez jego antropologiczne konotacje i na zjawiskach fizycznych koczアc. Bazujアc na wymiarze spoウecznym osadzimy si w teorii pウynnej, nowoczesnej kultury charakteryzujアcej si zapominaniem. To zapominanie jest podstawowym wymiarem egzystencji, charakteryzujアcym materie i warunki wszelkiego ソycia.
Na wystawie zobaczy b鹽zie moソna ponad 30 obiektw, instalacji, interwencji przestrzennych, wykonanych przez studentw oraz absolwentw Akademii Sztuk Pi麑nych z Wrocウawia, Warszawy, oraz Uniwersytetu Artystycznego z Poznania.


Zapraszamy...
 
Autor: Wiktor Krokodyl.

Data Tytuウ
2014-05-03 Wernisaソ wystawy artystycznej POZYTYWNI - Malwina Karp i Goカcie
2014-05-03 6. Kウodzka Lekcja ヲpiewania Pieカni Patriotycznych
2014-03-06 Wernisaソ wystawy fotograficznej Marii Dzierソyskiej - Przestrze oswojona
2014-02-13 5. Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2014-01-16 Wernisaソ wystawy rzeシby ZNIKAJ
2013-11-11 11 listopada - wsplne カpiewanie pieカni legionw
2013-11-02 Wieczr artystyczny - Bogusウaw MICHNIK i Goカcie
2013-08-13 Wernisaソ polsko-czeskiej wystawy fotograficznej BEZ GRANIC
2013-05-25 Dzie Smoka
2013-05-06 Wystawa w Centrum Kultury Chrzeカcijaskiej
2013-05-06 III Kウodzka Lekcja ヲpiewania za nami
2013-04-12 VIVAT 3 Maja!
2012-12-19 Maria Gostylla-Pachucka WYSTAWA GOBELINモW oraz kol鹽owy koncert
2012-12-08 Wystawa fotografii Krzysztofa Sapiehy - PTAKI
2012-11-13 Nepomuki w kaplicy
2012-11-13 Nowa wystawa fotografii - ヲwi黎y Jan Nepomucen na Ziemi Kウodzkiej
2012-11-13 Druga Kウodzka Lekcja ヲpiewania
2012-11-11 II Kウodzkie ヲpiewanie
2012-03-12 Obchody 30-lecia parafii Podwyソszenia Krzyソa ヲwi黎ego w Kウodzku
2012-03-07 Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze czウonkw KTO
. : strona gナづウwna : . Sobota - 26 wrze?nia 2020 r. - odwiedziナP nas 33765 goツカci od 22.10.2004 r. :: zobacz strone :: . : strona gナづウwna : .